คุณเกิดปีนักษัตรจีนปีอะไร

หลายคนที่มีเชื้อสายจีนอาจจดจำตอนเด็กๆ เมื่ออากงอาม่าเปิดปฎิทินร้อยปีแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่า ระบบนักษัตรที่ประกอบไปด้วย 12 นักษัตรและ 5 ธาตุ ซึ่งแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ครบ 60 ปี นี่คือระบบที่รู้จักกันในชื่อว่า "หลัก 60 ปี" หรือ "กะจอ" (干支) ซึ่งประกอบด้วย:
12 นักษัตร (生肖): ได้แก่ ชวด (鼠), ฉลู (牛), ขาล (虎), เถาะ (兔), มะโรง (龙), มะเส็ง (蛇), มะเมีย (马), มะแม (羊), วอก (猴), ระกา (鸡), จอ (狗), และ กุน (猪)
5 ธาตุ (五行): ได้แก่ ไม้ (木), ไฟ (火), ดิน (土), ทอง (金), และ น้ำ (水) ดังนี้

ตรวจดวงจีนแปดช่อง ฟรี
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ปีนี้ปีอะไร
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

ผู้ที่เกิดตามวันเดือนปีต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตร


ปีชวด

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1924 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1925

24 มกราคม ปี ค.ศ.1936 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1937

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1948 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.1949

28 มกราคม ปี ค.ศ.1960 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1961

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1972 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1973

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1984 – 19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1985

19 มกราคม ปี ค.ศ.1996 – 6 มกราคม ปี ค.ศ.1997

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2008 – 25 มกราคม ปี ค.ศ.2009

25 มกราคม ปี ค.ศ. 2020 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021


ปีฉลู

25 มกราคม ปี ค.ศ.1925 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1926

11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1937 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1938

29 มกราคม ปี ค.ศ.1949 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1950

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1961 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1962

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1973 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1974

20 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1985 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1986

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1997 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1998

26 มกราคม ปี ค.ศ.2009 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2010


ปีขาล
13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1926 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1927

31 มกราคม ปี ค.ศ.1938 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1939

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1950 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1951

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1962 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1963

23 มกราคม ปี ค.ศ.1974 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1975

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1986 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.1987

28 มกราคม ปี ค.ศ.1998 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1999

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2010 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2011


ปีเถาะ
2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1927 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1928

19 มกราคม ปี ค.ศ.1939 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1940

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1951 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1952

25 มกราคมปี ค.ศ.1963 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1964

11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1975 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1976

29 มกราคม ปี ค.ศ.1987 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1988

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1999 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2000

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2011 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.2012


ปีมะโรง
3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1916 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1917

23 มกราคม ปี ค.ศ.1928 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1929

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1940 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1941

27 มกราคม ปี ค.ศ.1952 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1953

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1964 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1965

31 มกราคม ปี ค.ศ.1976 – 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1977

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1988 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1989

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2000 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.2001

23 มกราคม ปี ค.ศ.2012 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2013


ปีมะเส็ง
23 มกราคม ปี ค.ศ.1917 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1918

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1929 – 29 มกราคม ปี ค.ศ.1930

27 มกราคม ปี ค.ศ.1941 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1942

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1953 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1954

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1965 – 20 มกราคม ปี ค.ศ.1966

18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1977 – 6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1978

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1989 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1990

24 มกราคม ปี ค.ศ.2001 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2002

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2013 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.2014


ปีมะเมีย
11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1918 – 31 มกราคม ปี ค.ศ.1919

30 มกราคม ปี ค.ศ.1930 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1931

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1942 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1943

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1954 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1955

21 มกราคม ปี ค.ศ.1966 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1967

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1978 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1979

27 มกราคม ปี ค.ศ.1990 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1991

12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2002 – 31 มกราคม ปี ค.ศ.2003

31 มกราคม ปี ค.ศ.2014 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2015


ปีมะแม

1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1919 – 19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1920

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1931 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1932

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1943 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1944

24 มกราคม ปี ค.ศ.1955 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1956

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1967 – 29 มกราคม ปี ค.ศ.1968

28 มกราคม ปี ค.ศ.1979 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1980

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1991 – 3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1992

1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2003 – 21 มกราคม ปี ค.ศ.2004

19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2015 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2016


ปีวอก

20 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1920 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1921

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1932 – 25 มกราคม ปี ค.ศ.1933

25 มกราคม ปี ค.ศ.1944 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1945

12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1956 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1957

30 มกราคม ปี ค.ศ.1968 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1969

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1980 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1981

4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1992 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1993

22 มกราคม ปี ค.ศ.2004 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2005

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2016 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.2017


ปีระกา

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1921 27 มกราคม ปี ค.ศ.1922

26 มกราคม ปี ค.ศ.1933 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1934

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1945 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1946

31 มกราคม ปี ค.ศ.1957 – 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1958

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1969 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1970

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1981 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1982

23 มกราคม ปี ค.ศ.1993 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1994

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2005 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.2006

28 มกราคม ปี ค.ศ.2017 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018


ปีจอ
28 มกราคม ปี ค.ศ.1922 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1923

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1934 – 3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1935

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1946 – 21 มกราคม ปี ค.ศ.1947

18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1958 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1959

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1970 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1971

25 มกราคม ปี ค.ศ.1982 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1983

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1994 30 มกราคม ปี ค.ศ.1995

29 มกราคม ปี ค.ศ.2006 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2007

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2019


ปีกุน
16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1923 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1924

4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1935 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1936

22 มกราคม ปี ค.ศ.1947 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1948

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1959 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1960

27 มกราคม ปี ค.ศ.1971 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1972

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1983 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1984

31 มกราคม ปี ค.ศ.1995 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1996

18 มกราคม ปี ค.ศ.2007 – 6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2008

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2019 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.2020

ปีนี้ ปีนักษัตร อะไร

ปี2023 เป็นปีเถาะ ธาตุน้ำ (ปีกระต่ายน้ำ)

ปี2024 เป็นปีมะโรง ธาตุไม้ (ปีมังกรไม้)

ปี2025 เป็นปีมะเส็ง ธาตุไม้ (ปีงูไม้)

ปี2026 เป็นปีมะเมีย ธาตุไฟ (ปีม้าไฟ)

ปี2027 เป็นปีมะแม ธาตุไฟ (ปีแพะไฟ)