กระตุ้นพลังงาน ฟ้า

เสริมทักษะ คน

ยืมพลังงาน ดินFengshui Design
แก้ปัญหาด้วยฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย (風水) หมายถึง ลมกับน้ำ เป็นวิชาที่สืบทอดมาหลายพันปี อธิบายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี มีความสมดุลระหว่างหยิน-หยาง และเบญจธาตุ ดึงดูดพลังชี่ (氣) ที่ส่งเสริม ศิริมงคล โชคดี มีความสุข สุขภาพดี ดังนั้น บ้านที่จัดฮวงจุ้ยตามหลักที่ถูกต้อง ผู้อยู่อาศัยจะได้รับโชคดีในทุกๆด้าน

ในทางกลับกัน ถ้าบ้านไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย หรือ จัดฮวงจุ้ยโดยขาดความเข้าใจ จะทำให้บ้านสะสมของพลังชี่ไม่ดี (殺氣) สัญญานที่บ่งบอกคือ คนในบ้านเกิดเหตุการณ์ไม่ดี เมื่อแก้ไขแล้ว สถานะการณ์กลับไม่ดีขึ้น ต่างจากคนที่อยู่ในบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย แม้จะเจอปัญหา ก็จะแก้ไขปัญหา ผ่านอุปสรรคไปได้สำเร็จ ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยจะสามารถแก้ได้ตรงจุดที่สุด คือ สลายพลังชี่ไม่ดี กระตุ้นและกักเก็บพลังชี่มงคล

I-Ching
อี้จิง


ทุกคำถาม...มีคำตอบ

อี้จิง (易經, I Ching) เป็นคัมภีร์โบราณ ที่มีรากฐานต่อปรัชญาจีนโบราณมากว่า 3,000ปี หลักวิชาอธิบายลำดับของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นเหตุ ระหว่างที่เกิดขึ้น ไปจนถึงผลลัพท์ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อหลีกหนีความผิดพลาด