12 นักษัตรจีน

12 นักษัตรจีน และเบญจธาตุ ถือเป็นพื้นฐานของการเข้าใจดวงจีน นักษัตรจีนจะอยู่ในตำแหน่งก้านดิน(แถวล่าง)โดยนักษัตรทั้ง 4 ตำแหน่ง บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและโชควาสนาของเรา

นักษัตรปี คือ ครอบครัว ตระกูล

นักษัตรเดือน คือ การทำงาน การสนับสนุน

นักษัตรวัน คือ ปัจจุบัน ตัวของเรา คู่ครอง การเงิน

นักษัตรเวลา คือ อนาคต ลูก และ โอกาส

หมายเหตุ ในการจัดฮวงจุ้ยเราสามารถเชื่อมโยงนักษัตรในดวงจีนเข้ากับการจัดฮวงจุ้ยบ้าน

ลักษณะดวงเกิดที่มีพลังความสมบูรณ์จะมี

การฮะและซาฮะของนักษตร


คู่ฮะ

หนู - วัว

เสือ - หมู

กระต่าย - หมา

มังกร - ไก่

ม้า - เพะ

งู - ลิงซาฮะ

(หนู - มังกร- ลิง) เกิด ธาตุน้ำ

(เสือ - ม้า - หมา) เกิด ธาตุไฟ

(กระต่าย - แพะ - หมู) เกิด ธาตุไม้

(งู - ไก่ - วัว) เกิด ธาตุทอง
ลักษณะดวงที่ควรระวัง คือ

มีการชงของนักษัตรในดวงจีน

หนู - ม้า

วัว - เพะ

เสือ - ลิง

กระต่าย - ไก่

มังกร - หมา

งู - หมู

นอกจากดู การฮะและการชง การตรวจดวงจีนจะเลือกนักษัตรเด่น เพื่อบ่งบอกถึงวิธีการตัดสินใจ เกณฑ์การตัดสินใจ โดยมองดูกลุ่มธาตุเป็นสำคัญ ร่วมกับนักษัตร


ลักษณะนิสัยของแต่ละนักษัตร

หนู - คล่องแคล่ว ทำงานและหาเงินเก่ง

วัว - หนักแน่น อดทน พูดน้อย

เสือ - เชื่อมั่นในตนเอง ใจกล้าชอบเสี่ยง

กระต่าย -อ่อนโยน ประนีประนอมไม่ชอบแตกหัก

มังกร - ฉลาด มีไหวพริบความกระตือรือร้น

งู - ฉลาด มีความตื่นตัวพร้อมแก้ปัญหา

ม้า - ชอบอิสระ ทำงานรวดเร็ว

แพะ - รักความสงบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลิง - คล่องแคล่ว ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบกฎระเบียบ

ไก่ - ชอบเข้าสังคม มีความสามารถการเจรจา

หมา - ฉลาด มีความยุติธรรมเสียสละ

หมู- มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ

หมายเหตุ
หากวิเคราะห์ดวงจีนในขั้นตอนนี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้คำนึงถึง ให้ระวังการจัดฮวงจุ้ยไม่สำเร็จสมบูรณ์ เพราะไม่ได้เน้นฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคลเพียงพอ

โปรแกรมตรวจดวงจีน  ฟรี
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено