ดวงจีน

ดวงปาจือ ดวงจีน หรือ อาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า "โป๊ยหยี่ - ซี่เถียว" เป็นวิธีการถอดรหัสชะตาฟ้า 天命 จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด เป็น 2 แถว แถวละ 4 ช่อง รวมแล้วมี 8 ช่อง ซึ่งองค์ประกอบเป็น 10 ธาตุ, 12 นักษัตร และ 14* ดาวหลัก

โปรแกรมตรวจดวงจีนเบื้องต้น

วันเดือนปีเกิด (คศ)


เวลาเกิด (24 ชั่วโมง)
เพศ
ชาย
หญิง
คำนวนโดย WOFS

เกณฑ์ตรวจดวง 8 ช่อง เบญจโชคพื้นฐาน ดังนี้

  • กรณีธาตุครบเบญจธาตุ และ นักษัตรฮะกัน ซาฮะกัน ถือเป็นดวงที่ส่งเสริม การงานมั่นคง สุขภาพดี ครอบครัวรักใครกลมเกลียว มีโชคครบทุกด้าน เจ้าของดวงนี้มีข้อระวังในปีชง คือ จะมีการชงแรง เนื่องจากจะมีการทำลาย คู่ฮะ ซาฮะ
  • กรณีมีธาตุไม่ครบเบญจธาตุ มักจะพบปัญหาความก้าวหน้าการงาน โดยเฉพาะในกรณีขาดธาตุสนับสนุน และมีปัญหาสุขภาพ เช่น ถ้าขาดธาตุน้ำจะมีปัญหาที่ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือ ถ้าขาดธาตุดินจะมีปัญหาที่ ม้าม กล้ามเนื้อ เป็นต้น สามารถแก้ไขตามหลัก ฟ้า-คน-ดิน โดยเริ่มจากคน*ก่อน
  • กรณีมีธาตุเกินสมดุล จำเป็นต้องสำรวจปฏิกิริยา การเคลื่อนพลัง ถ้ามีพลังธาตุส่งเสริม ธาตุสนับสนุน พร้อมธาตุร่ำรวย ส่งพลังต่อเนื่อง เจ้าของดวงนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวย มั่งมีระดับมหาเศรษฐี โดยเฉพาะถ้าได้จังหวะดวง 10 ปีส่งเสริมหรือได้หุ้นส่วนที่ส่งเสริม (นักษัตรคู่ฮะ คู่ซาฮะ)
  • กรณีนักษัตร ในดวงจีนชง มักจะพบว่า เป็นดวงที่มีความโดดเด่นเฉพาะ หากมีหน้าที่การทำงานดี แต่จะมีปัญหาเรื่องคู่ครอง ครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้จะแก้ไขได้ด้วยจัดฮวงจุ้ยห้องนอนตามหลักสามประสาน ลดพลังปะทะศรพิฆาตภายในที่อยู่อาศัย และ ที่ทำงาน รวมไปถึงการไหว้ขอพรแก้ชง
  • กรณีนักษัตร ในดวงจีนชงซ้ำซ้อนพบธาตุพิฆาต ลักษณะอัปมงคลในฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย เมื่อถึงช่วงเวลาชงจะเกิดเหตุรุนแรง มีภัยอันตรายสุขภาพ ความปลอดภัย โดยเฉพาะหากคุณเกิดปี มังกร หมู ม้า ไก่ ให้แก้ไขเน้นการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
หมายเหตุ 
1. การตรวจดวงจีนแบบสมบูรณ์ นอกจากจะตรวจตามหลักเบญจธาตุ เน้นกำลัง พลัง นักษัตร พร้อม คำนวนจับซิ้ง และ 
น่าเจี่ย (纳甲) ดูปฏิกิริยาพลังงานฟ้า พลังงานดิน ในดวง 10ปี กับดวงปี จึงจะทราบธาตุ สี นักษัตร จังหวะโชคและการสร้างโชคด้วยทิศฮวงจุ้ยประจำตัว ทิศเทพส่งเสริม ทิศร่ำรวย ทิศอุปถัมภ์ (贵人, Noble Man, กุ้ยนั้ง )
2. การตรวจดวงจีนทุกครั้ง ควรพิจารณานำข้อมูลอาชีพมาประเมินร่วม เพราะแต่ละอาชีพมีพลังธาตุที่ส่งเสริมแตกต่างกันไป เช่น อาชีพทหารตำรวจจะได้ดีเมื่อมีพลังธาตุกำลังสนับสนุน อาชีพครูและนักวิชาการจะดีเมื่อรับพลังธาตุส่งเสริม ธาตุพลังสร้างสรรค์ อาชีพนักธุรกิจจะเลือกพลังส่งเสริมตามลักษณะธาตุธุรกิจ เน้นธาตุก่อเกิด* อาชีพทำไอที startupจะเน้นพลังธาตุโอกาสสร้างโชคอุปถัมภ์
3. ตามกฎความสอดคล้องจะทำให้เมื่อวิเคราะห์ดวงจีน เราจะสามารถระบุฮวงจุ้ยลักษณะอัปมงคลในบ้าน ปัญหาฮวงจุ้ยที่พบได้อย่างแม่นยำ และ สามารถแก้ไขได้ตรงกับต้นเหตุของปัญหาการอับโชค โดยจะใช้ตรวจฮวงจุ้ยร่วมกับวิชาเข็มทิศจีน เพื่อความมั่นใจและยั่งยืนในการจัดฮวงจุ้ย
4. การแก้ชงสามารถทำได้หลายวิธี ตามหลัก ฟ้า-คน-ดิน แต่กลุ่มนักษัตรปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาที่ต้องระวัง คือ มังกร, ม้า, ไก่, หมู
ติดต่อ Line@ จองคิวตรวจดวงจีน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено