ฤกษ์มงคล

การเลือกฤกษ์มงคลมีความสำคัญต่อการกระทำการใดๆ เพราะเมื่อเลือกลงมือทำในวันมงคลฤกษ์ดี หมายถึง การรับพลังงานชี่ฟ้าของวันนั้นสร้างโชคโอกาสให้สิ่งที่เริ่มต้น เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

ในทางกลับกัน หากเริ่มลงมือในวันฤกษ์ไม่ดี หมายถึง การได้รับพลังชี่ที่ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคตลอดช่วงเวลาที่ลงมือทำ ดังนั้น การเลือกฤกษ์ยามเป็นสิ่งที่คนโบราณยึดถือเป็นสำคัญ มีการระบุอันตรายและปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกที่ผิดพลาดไว้ชัดเจน ทั้งการหย่าร้าง โชคร้าย มีพิฆาต ภัยอันตราย

ข้อระวัง
ในการเลือกฤกษ์แบบจีน คือ ฤกษ์ยามจะต้องสอดคล้องกับดวงจีนของผู้ทำและส่งเสริมสิ่งที่ทำ ดังนั้น ฤกษ์มงคลของคนหนึ่งอาจเป็นฤกษ์อัปมงคลของอีกคนก็ได้ หากเทียบการปลูกพืช เมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดจะมีจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มปลูกและเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน

หลายครั้ง คนเลือกวันดี วันมหาโชค วันดิถีสิทธิโชค วันราชาโชค แต่เป็นวันที่ชงกับปีเกิด ธาตุประจำตัว ก็จะไม่เกิดโชค เหตุการณ์ที่มักจะพบและเป็นต้นเหตุของปัญหา เช่น

1. วันแต่งงาน มีการเลือกวันที่ไม่ได้คำนึงเวลาวันเดือนปีเกิด เมื่อถึงเวลาวันนั้นก็ไม่เกิดโชค บางกรณีมีอุบัติเหตุในวันงาน บางกรณีมีความไม่ราบรื่นวิดีโอไม่ฉาย ประธานในพิธีป่วย ฯลฯ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ผิดพลาด ซึ่งตามตำราพิธีกรรมฤกษ์นี้จะส่งให้โชคชีวิตในช่วง 3-7 ปีแรก ให้ระวังปัญหาการหย่าร้าง การทำธุรกิจ การมีลูกยาก (กระทบเพียง 1-2 เรื่อง)


2. วันจดทะเบียนบริษัท มีการเลือกวันที่ไม่ได้คำนึงโลโก้ และ ลักษณะธุรกิจ เกิดปัญหาการบริหาร ปัญหาการติดต่องาน ปัญหาการเก็บเงินค่างาน ปัญหาการผิดสัญญา ซึ่งการเลือกฤกษ์ที่มีความสอดคล้องจะทำให้อยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะและส่งเสริมความสะดวกในการทำธุรกิจ รวมไปถึงป้องกันปัญหาการโดนโกง ปัญหาเรื่องโอกาสการทำงาน ปัญหาพนักงาน

วิธีการคำนวนฤกษ์มงคลมีหลายวิธี ดังนี้

  • 28 กลุ่มดาว (二十八星宿, 28 Constellations) คือการดูโชคที่โดดเด่นของวัน ซึ่งจะเน้นการเลือกให้สอดคล้องกับพิธีกรรม
  • 12 เกี๋ยง (神煞, Gods and Sha) คือการเลือกลักษณะโชค กระตุ้นวันให้เกิดความส่งเสริม การสร้างโชค
  • 12 นักษัตร 5 ธาตุ (董公择日法, Dong Gong) คือการดูความสัมพันธ์ ฟ้า-คน-ดิน หลีกเลี่ยงการชง เฮ้ง ไห่ ผั่ว
  • ฉี่หมินตุ้นเจี่ย (奇門遁甲, Qi Men Dun Jia) คือการวางยุทธศาสตร์ จังหวะและเวลาเพื่อความสำเร็จ
  • ดาวเหิร (玄空大卦择日, Xuan Kong Flying Star) คือการหาจุดเชื่อมระหว่าง ฟ้า-คน-ดิน ด้วยรหัสอี้จิง เน้นความสอดคล้อง นิยมทำพร้อมกับการจัดฮวงจุ้ย*

การคำนวนฤกษ์มงคล เพื่อหาวันที่ดีจะใช้การคำนวนมากกว่า 1 วิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของฤกษ์ สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกการเลือกฤกษ์ที่ถูกต้อง คุณภาพส่งเสริม คือ ดินฟ้าอากาศ พลังเชิงสัญลักษณ์ ความสมบูรณ์ของพิธีกรรม

ผัง ดาวเหิรประจำปี ประจำเดือนและชั่วโมง

ขอฤกษ์มงคล

การให้ฤกษ์มงคลทุกครั้งจะมีการตรวจดวงจีนแปดช่อง เพื่อหาลักษณะส่งเสริมเฉพาะบุคคล และ มีตัวเลือกในเรื่องของวันเวลาที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะใช้ข้อมูล ดังนี้

1. ธาตุส่งเสริม ธาตุร่ำรวย ธาตุประจำตัว
2. นักษัตรส่งเสริม ซาฮะ ฮะ
3. ระวังวันที่มีนักษัตรพิฆาต
4. หากในดวงจีนมีนักษัตร หมู ไก่ มังกร ให้ระวังการพิฆาต* 
5. การเคลื่อนของโชคต้องส่งเสริมเสมอ*

คลายข้อสงสัยดูฤกษ์ Q&A

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์งามยามดี

A: การยึดถือฤกษ์ยาม เกิดจากความเข้าใจปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นจากการเลือกฤกษ์ที่ผิดพลาดและมีความรู้เรื่องประโยชน์การเสริมดวงจากการเลือกฤกษ์ที่ส่งเสริม ซึ่งเราสามารถดูได้จากพิธีกรรม สิ่งของที่ได้ตระเตรียม จะมีความสอดคล้องกับการพูด คำอวยพร จุดสังเกตุฤกษ์ดีในวันสำคัญ คือ ความราบรื่นในการจัดงาน ดังคำโบราณที่กล่าวว่า ฤกษ์ดีมีชัยไปกว่า


Q: ทำไมจึงไม่ควรใช้ฤกษ์สะดวก ฤกษ์ทั่วไป ฤกษ์แจกฟรี

A: ฤกษ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไป เป็นการดูฤกษ์ยามเบื้องต้น ที่ไม่ได้นำดวงบุคคลมาร่วมคำนวน ไม่ได้พิจารณาถึงพิธีการตระเตรียมงาน ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้กับเหตุการณ์สำคัญหรือวันดีที่มีเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตเช่น ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ลงเสาเอก ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ พลังฤกษ์จะส่งผลตลอด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือน ถึง 2 ปีแรกจะชัดเจนมาก

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ออกรถยนต์ใหม่


A: ฤกษ์ออกรถยนต์ที่ดีจะมีพลังมงคล ส่งผลให้การเดินทาง ติดต่องานราบรื่น มีแต่ความเจริญ ตลอดการใช้งาน และ หากออกรถยนต์ในฤกษ์ฉีหมิน ฤกษ์ดาวเหิรที่ดีจะสามารถใช้รถยนต์ใหม่กระตุ้นและเสริมฮวงจุ้ยของบ้านได้โชคประจำปีเพิ่มอีกชั้น

ข้อมูลที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

สีรถ
ทิศตำแหน่งโชว์รูมที่รับรถยนต์ หรือ ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
ทิศหน้าบ้าน
ตำแหน่งที่จอดรถ หรือ ประตูรั้วหน้าบ้าน / หมู่บ้าน
เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าของรถยนต์ และ คนขับรถยนต์
ช่วงเวลาที่เจ้าของรถยนต์สะดวก (อาทิตย์หน้า หรือ ภายใน 1 เดือน)

ขั้นตอนพิธีกรรม (เลือกฤกษ์มังกรเหิร)

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า


A: ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ที่ดีจะมีพลังมงคล ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง โชคดีตลอดช่วงที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นโดยฤกษ์จะต้องดูให้มีความสอดคล้องส่งเสริมเจ้าของบ้าน พร้อมกับลดถอนลักษณะอัปมงคลของชัยภูมิ


ข้อมูลที่ต้องเตรียมมี ดังนี้


- ช่วงเวลาที่สะดวก
(ประมาณ 1 เดือนข้างหน้า หรือ ช่วงปลายปีระหว่าง พฤจิกายน ถึง ธันวาคม)
- ทิศองศาหน้าบ้าน
- ฤกษ์ลงเสาเอก เพื่อให้มีความสอดคล้องพลังงานส่งเสริมชุดเดียวกัน
- พิธีกรรมที่ตั้งใจทำ เช่น มีการเชิญพระประธาน การหุงข้างกินข้าว การตั้งตู้เซฟ การทำบุญเลี้ยงพระ เชิดสิงค์โต ฯลฯ
- รูปสถานที่สำคัญ และ ทิศองศา เช่น ตำแหน่งตั้ง ตี่จู่เอี๊ยะ ตำแหน่งตั้งแทนบรรพบุรุษ ตำแหน่งตั้งเตา ฯลฯ
-ข้อมูลดวงจีน เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าบ้าน และ ผู้อาศัย*หมายเหตุ 
1. จุดระวัง คือ แม้ฤกษ์ดี พิธีกรรมเป็นมงคล ราบรื่นสวยงาม แต่มีการวางฮวงจุ้ยไม่ดี ตำแหน่งตั้งตี่จู่เอี๊ยะไม่เหมาะสม ตั้งวางห้องพระไม่เกิดการสนับสนุ ตั้งวางตู้เซฟในตำแหน่งเสียทรัพย์ ฤกษ์นั้นก็จะไม่สามารถส่งพลังงานโชคได้ยังเต็มที

เจ้าที่จีน

Q: ทำไมจึงควรเลือกขอฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ลงเสาเอก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์เปิดร้าน กับผู้ชำนาญ (ซินแส)


A: การเลือกฤกษ์วันสำคัญที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต จึงควรนำดวงจีนบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาคำนวนรายละเอียด ดังนี้


1. พิจารณานักษัตรวันที่มีนักษัตรคู่ซาฮะ คู่ฮะ โดยที่นักษัตรเดือนปีจะมีการส่งที่มีพลังธาตุส่งเสริมพิธีกรรมและมีความส่งเสริมเจ้าของดวงผู้ขอฤกษ์ รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องระวังการชงเป็นสำคัญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องใช้เทคนิคเลือกวันตามหลักสามประสาน

2. ตรวจ 28 กลุ่มดาว เป็นการดูลักษณะของวันก่อเกิดที่มีการรับพลังจากเดือนและปี มีพลังสนับสนุน มีความเป็นศิริมงคล ซึ่งในวันจริงสามารถตรวจสอบได้จากสภาพดินฟ้าอากาศ

3. วิเคราะ 12 เกี๋ยง เพื่อเลือกวันที่มีวงจรภพส่งเสริม สำหรับฤกษ์ทั่วไปจะนิยมเลือกวันธงไชย(成)* ร่วมกับการดู 60กะจื้อ แบ่งย่อยเป็น 12 นักษัตร 5 ธาตุ

4. คำนวนผลลัพธ์สัมพันธ์ โดยเน้นวัตถุประสงค์และประโยชน์เจ้าของดวง บนพื้นฐานหลักเหตุและผล ที่สำคัญจะมีการปรับพิธีกรรม สิ่งของที่ตระเตรียมให้ส่งเสริมสอดคล้องกับฤกษ์มงคล จะเห็นชัดเจนใน ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่


หมายเหตุ 
​วันธงไชยในระบบ 12 ภพ เป็นภพที่ 4 ซึ่งเหมาะสมกับการเริ่มต้น แต่อาจไม่ใช่ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับพิธีที่ต้องการให้เห็นผลเร็ว หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเฉพาะ จากประสบการณ์ตรงพบว่า วันธงไชยเพียง 1 ใน 5 จะเหมาะสมกับการแต่งงาน และ 1 ใน 10 จะเหมาะสมกับการเปิดกิจการ ร้านค้า เริ่มทำธุรกิจ หรือ จดทะเบียนบริษัท หากเราพิจารณาความส่งเสริมโชคเฉพาะบุคคล

จองคิวปรึกษา ฤกษ์มงคล ฤกษ์สะดวก พร้อมรับคู่มือดวงจีน เริ่มต้น 4500.-

ติดต่อ Line@ จองคิวตรวจดวงจีน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено