ฤกษ์มงคล

การเลือกฤกษ์มงคลสำคัญ เพราะเมื่อเลือกลงมือทำในวันมงคลฤกษ์ดี หมายถึง การรับพลังงานฟ้าสร้างโชคโอกาสให้สิ่งที่เริ่มต้นด้วยดี เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

ในทางกลับกัน หากเริ่มลงมือในวันฤกษ์ไม่ดี หมายถึง การได้รับพลังปัญหาและอุปสรรคตลอดช่วงเวลาที่ลงมือทำ ดังนั้น การเลือกฤกษ์ยามเป็นสิ่งที่คนโบราณยึดถือเป็นสำคัญ และได้มีการระบุอันตรายปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกที่ผิดพลาดไว้ชัดเจน ทั้งการหย่าร้าง โชคร้าย มีพิฆาต ภัยอันตราย

สำหรับคนที่ศึกษาฮวงจุ้ย เราเลือกฤกษ์ยามอย่างพิถีพิถันเนื่องจากเข้าใจดีว่า ฤกษ์ดีนั้นจะส่งผลอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้รวดเร็วทันที*

สาเหตุที่สำคัญ เนื่องจากเวลาวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ฤกษ์มงคลของคนหนึ่งอาจเป็นฤกษ์อัปมงคลของอีกคนก็ได้

หากเทียบการปลูกพืช เมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดจะมีจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มปลูกและเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน  ดังนั้น คนที่เลือกฤกษ์วันดีเอง วันมหาโชค วันดิถีสิทธิโชค วันราชาโชค แต่เป็นวันที่ชงกับปีเกิดและอัปมงคลก็จะไม่เกิดโชค มักจะพบเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา เช่น

1. วันแต่งงาน เมื่อถึงเวลาวันนั้น มีอุบัติเหตุในวันงาน มีความไม่ราบรื่น วิดีโอไม่ฉาย ประธานในพิธีป่วย ฯลฯ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ผิดพลาด มักจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตคู่ในช่วง 3ปีแรก* ให้ระวังปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาการมีลูกยาก


2. วันจดทะเบียนบริษัท เมื่อถึงเวลาติดต่องานเกิดปัญหา มีการผิดสัญญา ทำงานผิดพลาด โดยมีจุดสังเกตมักจะมีต้นเหตุมาจากพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความไม่สะดวก โชคไม่ดีในการทำงาน 

3. วันคลอด (ฤกษ์เกิด) หลายครั้งเมื่อมีการเลือกวันที่ดีเกินไป ในช่วง 1-7ขวบแรกจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก หรือ มีอาการเจ็บป่วยโรคเฉพาะอาจต้องผ่าตัด ฯลฯ หรือหากเลือกไม่ระวังในจังหวะโชคดวง 100ปี เลือกจังหวะธาตุร่ำรวยผิดจะกระทบพ่อแม่ ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง ปัญหาฐานะการเงิน ปัญหาในการทำธุรกิจ

วิธีการคำนวนฤกษ์มงคลมีหลายวิธี ดังนี้

  • 28 กลุ่มดาว (二十八星宿, 28 Constellations)
  • 12 เกี๋ยง (神煞, Gods and Sha)
  • 12 นักษัตร 5 ธาตุ (董公择日法, Dong Gong)
  • ฉี่หมินตุ้นเจี่ย (奇門遁甲, Qi Men Dun Jia)
  • ดาวเหิร (玄空大卦择日, Xuan Kong Flying Star)

การคำนวนฤกษ์มงคล เริ่มต้นจากการอ้างอิงตำราวิชาในการเลือกวันดี แนะนำว่า ให้ใช้หลายหลักวิชาเพื่อให้สามารถเลือกฤกษ์ที่มีลักษณะเด่น ส่งเสริมพิธีกรรม แทนการมองวันดีในระบบ 12 เกี๋ยง (ปฏิทินจีน)

สำหรับคนที่ดวงจีนมีความชัดเจน สมดุล สามารถเลือกวันเบื้องต้นให้ได้นักษัตรส่งเสริม ธาตุส่งเสริม วงจรวันส่งเสริมกิจกรรม (ไม่แนะนำให้เน้นวันธงไชย ยกเว้นในกรณีขยายร้าน หรือ ต้องการเลือกฤกษ์สะดวก) 

ทั้งนี้ ฤกษ์ที่ดีให้ดูดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ และให้ดูเหตุการณ์ความราบรื่นในพิธีเป็นลำดับรอง โดยขั้นสุดท้าย คือ การวัดผลในระยะสั้นที่ชัดเจนภายใน 1 ปี 

หมายเหตุ กรณีเป็นฤกษ์ฉีหมินตุ้นเจี่ย ระยะเวลาวัดผลจะสั้นเพียง 14-30วันเท่านั้น

ผัง ดาวเหิรประจำปี ประจำเดือนและชั่วโมง

คลายข้อสงสัยดูฤกษ์ Q&A

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์งามยามดีแต่งงาน

A: การยึดถือฤกษ์ยาม เกิดจากความเข้าใจปัญหาฤกษ์ที่ผิดพลาดและมีความรู้เรื่องการส่งเสริมจากฤกษ์ดี ซึ่งเราสามารถดูได้จากพิธีกรรม สิ่งของที่ได้ตระเตรียม ทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกับการพูด คำอวยพร จุดสังเกตว่าฤกษ์ดี คือ ความราบรื่นในงานแต่งงาน ดังคำโบราณที่กล่าวว่า ฤกษ์ดีมีชัยไปกว่า

Q: ทำไมจึงไม่ควรใช้ฤกษ์สะดวก ฤกษ์ทั่วไป ฤกษ์แจกฟรี

A: ฤกษ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไป เป็นการดูฤกษ์ยามเบื้องต้น ที่ไม่ได้นำดวงบุคคลมาร่วมคำนวน ไม่ได้พิจารณาถึงพิธีการ การตระเตรียมงาน ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้กับเหตุการณ์สำคัญหรือวันดีที่มีเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตเช่น ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ลงเสาเอก ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ พลังฤกษ์ดีจะส่งผลตลอด โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือน ถึง 3ปีแรกจะชัดเจนมาก

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ออกรถยนต์ใหม่

A: ฤกษ์ออกรถยนต์ที่ดีจะมีพลังสร้างโชคโอกาสในการติดต่องานราบรื่น มีความปลอดภัยในการเดินทาง ที่สำคัญ สามารถกระตุ้นฮวงจุ้ยบ้านรับโชคประจำปี  หรือ โชคเฉพาะบุคคล

โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมมีในการเลือกฤกษ์มีดังนี้
✔️สีรถ
✔️ ทิศตำแหน่งโชว์รูมที่รับรถยนต์ หรือ ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
✔️ ทิศหน้าบ้าน
✔️ ตำแหน่งที่จอดรถ หรือ ประตูรั้วหน้าบ้าน / หมู่บ้าน
✔️ เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าของรถยนต์ และ คนขับรถยนต์
✔️ ช่วงเวลาที่เจ้าของรถยนต์สะดวก (อาทิตย์หน้า หรือ ภายใน 1 เดือน)

หมายเหตุ   
1.  กรณีเซลล์ขับรถยนต์มาส่งถึงบ้าน เราจะคำนวนไม่เหมือนเจ้าของรถขับเอง
2.
ท่านที่ประสงค์จะตั้งศักดิ์สิทธิ์ หรือไหว้แม่ย่านาง จะมีฤกษ์แยกอีกชั้น* 
3. ฤกษ์ยามที่คำนวนจะเน้นฤกษ์ตามหลักวิชาฉีหมินตุ้นเจี่ย ยกเว้นแต่ในกรณีกำหนดเวลา ทิศทางไม่ได้จะคำนวนฤกษ์ยามตามหลักวิชาดาวเหิร*เป็นสำคัญ
4. 
หากระยะเวลากระชั้น อาจจะต้องให้จอดรอจังหวะฤกษ์ที่ คลับเฮ้าส์ ป้อมยาม ร้านกาแฟ ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ

Q: ทำไมต้องดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า

A: ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ที่ดีจะมีพลังมงคล ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความเจริญรุ่งเรือง โชคดีตลอดช่วงที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น โดยฤกษ์ดีนั้นจะต้องสอดคล้องส่งเสริมเจ้าของบ้าน พร้อมกับลดถอนลักษณะอัปมงคลของชัยภูมิ


ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่มี ดังนี้

✔️ ช่วงเวลาที่สะดวก (ประมาณเดือนหน้า , ช่วง พฤจิกายน ถึง ธันวาคม)
✔️ ทิศองศาหน้าบ้าน
✔️ ฤกษ์ลงเสาเอก เพื่อให้มีพลังงานชี่ที่สอดคล้อง
✔️ พิธีกรรมที่ตั้งใจทำ เช่น มีการเชิญพระประธาน การหุงข้างกินข้าว การตั้งตู้เซฟ การทำบุญเลี้ยงพระ เชิดสิงค์โต ฯลฯ
✔️ รูปสถานที่สำคัญ และ ทิศองศา เช่น ตำแหน่งตั้ง ตี่จู่เอี๊ยะ ตำแหน่งตั้งแทนบรรพบุรุษ ตำแหน่งตั้งเตา ฯลฯ
✔️ ข้อมูลดวงจีน เวลาวันเดือนปีเกิดเจ้าบ้าน และ ผู้อาศัย*

หมายเหตุ
1. ฤกษ์ดีแต่ฮวงจุ้ยไม่ดี บ้านนั้นย่อมอยู่แล้วไม่สบาย มีปัญหา ดังนั้น เราจึงควรใส่ใจจุดสำคัญของบ้านคือ ประตูหน้าบ้าน ห้องพระ ตำแหน่งทรัพย์ เพราะพิธีกรรมในวันขึ้นบ้านใหม่มีความเกี่ยวข้องตำแหน่งสำคัญ
2. จุดที่เราให้ความใส่ใจ การตั้งตี่จู่เอี๊ยะ การวางห้องพระ การวางตู้เซฟ/ตู้เย็น ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ตามหลัก ฟ้า-คน-ดิน
3. การจัดฮวงจุ้ยเฉพาะจุด มีจุดเด่นเป็นการลดทอนความพิฆาต ส่งเสริมผู้อาศัยให้ได้รับโชคอย่างชัดเจนในช่วง 5-7 ปีแรกที่ย้ายเข้าอาศัยในบ้าน/อาคาร

เจ้าที่จีน

จองคิวปรึกษา ฤกษ์มงคล ฤกษ์สะดวก พร้อมรับคู่มือดวงจีน เริ่มต้น 4500.-

ติดต่อ Line@ จองคิวตรวจดวงจีน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено