ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย (風水,Fengshui) มีความหมายว่า ลมกับน้ำ มีที่มาจาก"ลมพัดชี่และน้ำกักเก็บชี่" (藏風得水) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาพลังชี่ (氣)และความสัมพันธ์หยินหยาง

พลังชี่จะมีทั้งรูปแบบที่มองเห็นได้ เช่น สี สัญลักษณ์ และ ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สัมพันธ์ได้ เช่น ความหนาว ความนิ่ง ความกลัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยสายใด
สำนักใดก็ตาม* การจัดฮวงจุ้ยมีวัตถุประสงค์คือ การกักเก็บและกระจายพลังชี่ที่ดี 
แต่จะต่างกันที่จุดสำคัญและเทคนิคเคล็ดลับที่ใช้ลงมือจัดฮวงจุ้ย

เมื่อจัดฮวงจุ้ยก็เกิดการกระจายพลังชี่ที่ส่งเสริมเกิดโชคโอกาสความเจริญ 
ทำให้ผู้อยู่อาศัยพบความรุ่งเรืองตามลักษณะและคุณภาพชี่ที่ส่งเสริม ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงให้เกิดความร่ำรวยขึ้น แต่การจัดฮวงจุ้ยมีวัตถุประสงค์ให้ได้โชคครบสมบูรณ์ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีลูกหลาน* มีโอกาสความก้าวหน้าทางการงาน การเงินมั่นคั่งขึ้น


สำหรับคนที่อาศัยในบ้านที่ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย หรือ จัดฮวงจุ้ยโดยขาดความเข้าใจจะทำให้บ้านสะสมพลังชี่พิฆาต พลังหยินหยางที่ไม่สมดุล พลังธาตุพิฆาต ก่อเกิดการปะทะตำแหน่งอัปมงคล ซึ่งในระยะยาวย่อมให้โทษ แม้ในระยะสั้นจะมีการรับโชคส่งเสริม

Checklist ตรวจฮวงจุ้ย เมื่อไหร่ควรแก้ไขฮวงจุ้ย

 • หลับ 7 - 10 ชั่วโมง แต่ไม่สดชื่น รู้สึกว่า นอนไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย
 • การงานไร้โอกาส ขาดการอุปถัมภ์ ไม่ได้แสดงความสามารถ
 • ทำธุรกิจแต่พบอุปสรรค ทำงานล่าช้า แก้ปัญหาซ้ำๆ โดนปรับโดนโกง
 • การเงินขาดสภาพคล่อง มีค่าใช้จ่ายกะทันหัน เก็บทรัพย์ไม่อยู่
 • ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น มีการทะเลาะคดีความ การไม่ฟังไม่ปรับปรุงตัว
 • ป่วยรักษาไม่หาย* สุขภาพไม่แข็งแรง* ประสบปัญหามีลูกยาก*

4 ขั้นตอนการจัดฮวงจุ้ย

การจัดฮวงจุ้ยเริ่มต้นจากการตรวจสอบเพื่อให้ทราบเงื่อนไข โจษย์ ปัญหา
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพพลังงานชี่ 
 • ตรวจสอบชัยภูมิ ระบุ จุดสำคัญ* จุดพลัง* จุดกำเนิด*
 • ทิศกระแสพลังงานชี่จริง และการกระจายตัวของพลังงานชี่
 • ภาวะการไร้พลังงานชี่ พลังงานหยินพิฆาต*
ขั้นที่ 2 การรับและสะสมพลังงานชี่
 • ตรวจสอบประตูหลักหน้าบ้าน ประตูรั้ว ประตูหลังบ้าน หน้าต่าง ฯลฯ
 • ทิศทางประตู บ่งบอกการกระจายตัวของพลังงานชี่* (ตรวจสอบเสมอ)
 • เกิดการสะสมพลังงานชี่และมีการกระจายให้ภายในอาคารอย่างเหมาะสม
ขั้นที่ 3 การจัดสรรให้บุคคล
 • ตรวจสอบให้ผู้อาศัยทุกคนได้รับพลังงานชี่ที่ส่งเสริม
 • ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ตรวจดวงจีน)
 • การจัดสรรพื้นที่ ตามโจษย์ความเหมาะสม ข้อจำกัดของแต่ละบุคคล*
ขั้นที่ 4 ระยะเวลาฮวงจุ้ยและการวัดผล
 • การจัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล เป็นการจัดฮวงจุ้ยความสำเร็จระยะสั้น
 • แต่ละวิชากำหนดวงจรพลังงานชี่ต่างมีระยะ 1เดือน, 1 ปี, 20 ปี, 180ปี
 • การจัดฮวงจุ้ยไม่มีผลถาวร เพราะทุกสิ่งที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดย่อมเสื่อมถอย
กรณีปัญหาอยู่ในระยะเริ่มต้น เราสามารถเลือกแก้ไขฮวงจุ้ยได้ง่ายๆ เช่น
 • การปลูกต้นไผ่ เพื่อลดแรงปะทะจากศรพิฆาตทางสามแพร่ง
 • การเปลี่ยนผ้าม่าน พัดลมในห้องทำงาน เพื่อสร้างโชคโอกาสการทำงาน
 • การเปลี่ยนทิศหัวเตียง สีผ้าปูที่นอน เพื่อส่งเสริมโชคครอบครัว การมีบุตร
หมายเหตุ
1. การจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องสมบูรณ์จะมีองค์ประกอบครบ ฟ้า-คน-ดิน เสมอ
2. คนดี มีคุณธรรม ขยัน มานะ อดทน พัฒนาตัวเอง ทำดี ต้องได้ดี
3. 
หากต้องการให้เห็นผลชัดเจน ควรเน้นฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคลในฤกษ์ดี
​4. การจัดฮวงจุ้ยมีควรอยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญผู้จัดมีความรับผิดชอบ
ตัวอย่างใบงาน ตรวจฮวงจุ้ยเบื้องต้น 1/10 หน้า

วิชาฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยตาเปล่า - วิชาเก่าแก่มีมาก่อนการใช้เข็มทิศจีน เน้นการใช้สิ่งที่มองเห็นในการวิเคราะห์พลังชี่ ระบุหยินหยาง ลักษณะมงคลอัปมงคล เพื่อให้จัดฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้อง

ฮวงจุ้ยแปดทิศ - วิชาที่ผนวกผังแปดทิศหลังฟ้า กับ หลัก"ฟ้า-ดิน-คน" ประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของพลังชี่ที่จุดสำคัญ

ฮวงจุ้ยเต๋า - วิชาปรัญชาเต๋า เน้นเรื่องของพิธีกรรมแบบนักพรต นักบวช มักจะพบการใช้ฮู้ อุปกรณ์ฮวงจุ้ย* องค์ประกอบสำคัญเน้นศรัทธาและการปฏิบัติตามประเพณีจีน (การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ฯลฯ)

ฮวงจุ้ยดาวเหิร - วิชาที่คำนวนการเปลี่ยนแปลงพลังชี่ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเข้าถึงพลังเจริญรุ่งเรือง มีจุดเด่นเรื่องการระบุจุดพลังหลัก จุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน จึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ความจำกัด บ้านที่เจ้าของทำธุรกิจ ที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

ฮวงจุ้ยฉีหมินตุ้นเจี่ย - วิชาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง เน้นพลังงานตามช่วงเวลา เดิมเป็นวิชาว่าด้วยการวางตำแหน่งค่ายทหารเพื่อให้มีชัยเหนือคู่แข่ง ต่อมาถูกประยุกต์ใช้ในฮวงจุ้ยธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

เลือกจัดฮวงจุ้ยแบบไหน

ฮวงจุ้ยแปดทิศ
八宅吉星

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป

จุดเด่น ความง่ายและรวดเร็วในการลงมือ
​มีภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ข้อระวัง เน้นพลังชี่เคลื่อนไหวช้าและไม่สามารถแก้ชง

ฮวงจุ้ยดาวเหิร
玄空飞星

​เหมาะกับ ผู้บริหาร นักลงทุนVI

จุดเด่น การเข้าถึงพลังความรุ่งเรืองยุค9 ได้ครบสมบูรณ์สร้างโชค ความร่ำรวยด้วยจุดรับทรัพย์

ข้อระวัง สามารถแก้ชงปีได้เมื่อมีการจัดฮวงจุ้ยประจำปี

ฮวงจุ้ยฉีหมิน
奇門遁甲

​เหมาะกับ เจ้าของธุรกิจ นักลงทุนเก็งกำไร

จุดเด่น การวิเคราะห์ฟ้าคนดินในเชิงรุกทันเหตุการณ์ ทำสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่าย ชนะโดยไม่ต้องรบ

ข้อระวัง ปฏฺิบัติจริงจะต้องรวดเร็ว เข้าเงื่อนไข

ราคาการจัดฮวงจุ้ย

จัดฮวงจุ้ยคอนโด ห้องนอน แก้ปีชง เริ่มต้น 4,900.- 
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
การปรับฮวงจุ้ยออนไลน์ กระตุ้นโชค เริ่มต้น 22,000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
จัดฮวงจุ้ยตึกแถว ทาวเฮ้าส์ ทาวโฮม เริ่มต้น 35,000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
จัดฮวงจุ้ยร้านค้า เริ่มต้น 22,000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
จัดฮวงจุ้ย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด เริ่มต้น 35,000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
จัดฮวงจุ้ยสำนักงาน โฮมออฟฟิส เริ่มต้น 35,000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
หมายเหตุ 
1. หากบ้านมีจุดระวังมาก มีสมาชิกมาก มีพื้นที่มาก อาจใช้เวลาตรวจสอบนาน จึงจะได้แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม เพราะต้องระวังฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล* 
2. 
การจัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคลมีจุดเด่นคือ ผลลัพธ์ที่ชัดเจน แก้ปัญหาตรงจุด แต่จะมีรายละเอียดการวิเคราะห์มาก ต้องตรวจดวงจีนสมาชิกแต่ละคน เพื่อระบุ 5 ทิศประจำตัว และ เลือกใช้เทคนิคฮวงจุ้ยที่สอดคล้องส่งเสริม
3. การจัดฮวงจุ้ยเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย และ ความพร้อม หากไม่พร้อมปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาต่อเติม ก็ไม่ควรจัดฮวงจุ้ย*
4. ระยะดูแลติดตาม 3 เดือน - 2 ปี โดยให้ดูรายละเอียดการวัดผลในใบงานฮวงจุ้ย
เข็มทิศจีน วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิร ผังปี