การจัดฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย (風水,Fengshui) มีความหมายว่า ลมกับน้ำ มีที่มาจาก"ลมพัดชี่และน้ำกักเก็บชี่" (藏風得水) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาพลังชี่ (氣) เมื่อจัดฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยสายใดสำนักใดก็ตาม* จะมีวัตถุประสงค์เป็นการกักเก็บและกระจายพลังชี่ที่ดี ต่างกันที่จุดสำคัญจุดสนใจและเคล็ดลับ

เมื่อจัดฮวงจุ้ยกระจายพลังชี่ ส่งเสริมโชคโอกาสความเจริญ ทำให้ผู้อยู่อาศัย พบความรุ่งเรืองซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะให้ความร่ำรวยเกิดขึ้น แต่ให้สมาชิกทุกคน สุขภาพแข็งแรง มีลูกหลาน* มีโอกาสก้าวหน้าและมีฐานะการเงินที่มั่นคั่งขึ้น

ทางทฤษฏีจัดฮวงจุ้ยไม่ยุ่งยาก มีการกำหนดวิเคราะห์ระหว่าง 1 จุดสำคัญ 1 จุดสนใจ และคำนวนการเคลื่อนไหวพลังงานชี่ 

แต่เมื่อปฏิบัติเนื่องจากแต่ละวิชาสายสำนักมีจุดอ้างอิงที่ต่างกัน  บ้างอ้างอิงประตูบ้าน บ้างอ้างอิงมังกร บ้างอ้างอิงทิศหัน ดังนั้น ผลลัพธ์คำแนะนำในการจัดฮวงจุ้ยจึงไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญของผู้แนะนำ 

Checklist จุดสำคัญฮวงจุ้ย

 • ถนน (道路)
 • บ่อน้ำ (水井)
 • ห้องน้ำ (厕所)
 • สะพาน (桥)
 • วัดและศาลเจ้า (寺庙)
 • คอกปศุสัตว์ (畜栏)
 • เตียง (床)
 • ตู้ (柜)
 • ประตู (门)
 • โต๊ะ (桌子)
 • เตาไฟ (炉)
 • ห้องน้ำ (厕所)

วิชาฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยหยินหยาง - วิชาพื้นฐานเก่าแก่มีมาก่อนการใช้เข็มทิศจีน เน้นการวิเคราะห์จัดวางสิ่งที่มองเห็นระบุหยินหยางพลังชี่ ลักษณะมงคลอัปมงคล

ฮวงจุ้ยแปดทิศ (
八宅吉星) วิชาที่ผนวกผังแปดทิศหลังฟ้า กับ หลัก"ฟ้า-ดิน-คน" ประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของพลังชี่ที่จุดสำคัญ เน้นส่งต่อความรุ่งเรื่องจากรุ่นสู่รุ่น

ฮวงจุ้ยเต๋า - วิชาที่มี
องค์ประกอบปรัญชา ความเชื่อเทพและการปฏิบัติตามประเพณี (การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ฯลฯ) นิยมใช้ฮู้และอุปกรณ์ฮวงจุ้ย* มักจะไม่มีการอธิบายเหตุผล แต่จะบอกผลลัพธ์ได้

ฮวงจุ้ยดาวเหิร (玄空飞星) วิชาที่คำนวนการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ยุคสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงพลังเจริญรุ่งเรืองโดยง่าย มีจุดเด่นเรื่องการระบุจุดสำคัญหลัก รอง สนับสนุน เหมาะกับอาคารสูง สำนักงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

ฮวงจุ้ยฉีหมินตุ้นเจี่ย (
奇門遁甲) วิชาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญ สิ่งที่มองไม่เห็น เดิมเป็นวิชาว่าด้วยการตั้งค่ายทหารให้มีชัยชนะ ปัจจุบันแพร่หลายและถูกนำมาประยุกต์ใช้ในฮวงจุ้ยธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

ผลลัพธ์ในการฮวงจุ้ย

ประเด็นสำคัญในการจัดฮวงจุ้ย คือ การวัดผลระยะเวลา เพราะแต่ละวิชาจะมีระยะเวลาวัดผลและผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ไม่เหมือนกัน แต่ละวิชากำหนดวงจรพลังงานชี่ให้มีระยะ 180ปี, 20 ปี, 1 ปี, 1เดือน, 15 วัน, 7 วัน ซึ่งเกณฑ์ที่แบ่งแยกจะวิเคราะห์ชั้นข้อมูล 4 ระดับ ดังนี้
1. ฮวงจุ้ยชัยภูมิ
2. ฮวงจุ้ยภายนอก
3. ฮวงจุ้ยภายใน
4. ฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล

ทั้งนี้ ในการจัดฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์จะทำการไล่รายละเอียดจากเรื่องใหญ่ไปเรื่องเล็ก และเลือกให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลัก ฟ้า*-คน-ดิน 

หมายเหตุ การจัดฮวงจุ้ยควรมีฤกษ์ปลอดภัย-ฤกษ์มงคล

Checklist เมื่อไหร่ควรแก้ไขฮวงจุ้ย

 • หลับ 7 - 10 ชั่วโมง แต่ไม่สดชื่น รู้สึกว่า นอนไม่เต็มอิ่ม เหนื่อยง่าย
 • การงานไร้โอกาส โดนมองข้าม ไม่ได้แสดงความสามารถ
 • ทำธุรกิจพบอุปสรรคความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น แก้ปัญหาซ้ำๆ
 • การเงินติดขัด ขาดสภาพคล่อง มีค่าใช้จ่ายกะทันหัน เก็บทรัพย์ไม่อยู่
 • ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น ทะเลาะไม่ฟังไม่ปรับปรุงตัว มีคดีความยืดเยื้อ
 • สุขภาพไม่แข็งแรง* ป่วยรักษาไม่หาย* ประสบปัญหามีลูกยาก*

Checklist ปีเกิด-นักษัตรที่ควรจัดฮวงจุ้ย

 • คนที่มีนักษัตรวัว, นักษัตรแพะ, นักษัตรมังกร, นักษัตรหมา โดยไม่เพียงแต่ปีเกิด มีเดือนเกิดวันเกิดเวลา 4 นักษัตรนี้ก็ควรจัดฮวงจุ้ย
 • ดวงจีนแปดช่องมีการชง มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ปัญหามีบุตรยาก
 • คนที่แต่งงานกับนักษัตรปีชง ไม่ได้แต่งงานกับคู่สมพงษ์ เนื้อคู่

Checklist จังหวะที่ดีที่สุดในการปรึกษาฮวงจุ้ย

 • ช่วงตรวจแบบแปลน ออกแบบผังดีไซน์การใช้งาน
 • ช่วงเลือกซื้อบ้านโครงการหมู่บ้านจัดสรร ก่อนตกแต่งอินทีเรีย
 • ช่วงทำสัญญา เช่าสำนักงาน ซื้อพื้นที่ระยะยาว
 • ช่วงที่เริ่มมีปัญหา ความผิดปกติที่แก้ไขไม่สำเร็จ*

5 ขั้นตอนการจัดฮวงจุ้ย

การจัดฮวงจุ้ยเริ่มต้นจากการตรวจสอบเพื่อให้ทราบเงื่อนไข โจษย์ ปัญหา
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพพลังงานชี่ 
 • ตรวจสอบชัยภูมิ สิ่งแวดล้อมเพื่อระบุ จุดสำคัญ* จุดกำเนิด* (3ระบบ)
 • ระบุทิศกระแสพลังชี่จริง และการกระจายตัวของพลังชี่
 • หากพบภาวะไร้พลังชี่ พลังงานหยินพิฆาต* ระบุจุดปัญหาที่ต้องแก้ไข
ขั้นที่ 2 การรับและสะสมพลังงานชี่
 • ตรวจประตูหลักหน้าบ้าน ประตูรั้ว ประตูเล็ก หน้าต่าง ระเบียง ฯลฯ
 • ตรวจทิศทางประตูหลัก (องศาละเอียด) บ่งบอกการรับกระจายพลังชี่*
 • ระบุการสะสมพลังชี่ ปัญหากระจายพลังชี่ ตรวจสอบลมและน้ำ
 • ระบุการสะสมพลังงานธรรมชาติ* หยินหยาง ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็ก
ขั้นที่ 3 การจัดสรรให้บุคคล
 • ตรวจสอบการจัดพื้นที่ การใช้ชีวิตประจำวันรวมครอบครัว (ฮวงจุ้ยตีลี่)
 • ตรวจสอบสมาชิกผู้อาศัยได้รับพลังชี่ที่ส่งเสริม (ฮวงจุ้ยแปดทิศ)
 • ตรวจสอบตำแหน่งจุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน เพื่อกระตุ้นโชคยุค 9 - ยุค1
 • ตรวจสอบความสัมพันธ์บุคคล (นักษัตรปีเกิด*)
 • ระบุปัญหา จุดอ่อน ที่ต้องแก้ไข อ้างอิง 4 ผังข้อมูล เพื่อจัดฮวงจุ้ยได้อย่างยั่งยื่นและถูกต้อง
ขั้นที่ 4 การจัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล (แนะนำ)
 • ออกแบบโต๊ะทำงาน/ห้องนอน ส่งเสริมมังกร ให้มีความสวยงามลงตัว
 • ออกแบบให้บุคคลรับพลังโชคส่งเสริม นักษัตรสนับสนุน (24 ภูเขา)
 • ระบุทิศหัวนอนส่งเสริม ทิศโต๊ะนั่งเสริมนักษัตร กระตุ้นโชคสัมพันธ์บุคคล
 • ระบุเบญจธาตุ ธาตุส่งเสริม ธาตุธุรกิจ คู่ธาตุก่อเกิดธาตุร่ำรวย
 • ระบุจุดสำคัญ ผลลัพธ์ ความสำเร็จ การแก้ปัญหา จาก 4 ผังข้อมูลโดยเน้นพื้นที่เฉพาะบุคคล
ขั้นที่ 5 ระยะเวลาฮวงจุ้ยและการวัดผล
 • สรุปรายการใบงาน สิ่งที่ต้องเปลี่ยนพร้อมขั้นตอน เพื่อป้องกันผิดพลาด
 • สรุปการปรับฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล เตียง โต๊ะทำงาน ระยะเวลา 3 เดือน
 • กำหนดระยะเวลาการทำงาน ช่วงฤกษ์ดี-ฤกษ์สะดวก และผลลัพธ์
 • ตรวจความถูกต้องซ้ำและติดตามผลลัพธ์
หมายเหตุ
1. การจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องสมบูรณ์จะมีองค์ประกอบครบ ฟ้า-คน-ดิน
2. คนดี มีคุณธรรม ขยัน มานะ อดทน พัฒนาตัวเอง ทำดี ต้องได้ดี
3. 
หากต้องการให้เห็นผลชัดเจน ควรเน้นฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคลในฤกษ์ดี
​4. การจัดฮวงจุ้ยมีควรอยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญผู้จัดมีความรับผิดชอบ
ตัวอย่างใบงาน ตรวจฮวงจุ้ยเบื้องต้น 1/10 หน้า