ดวงจีน ฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล

ดวงจีนแปดช่อง (八字, Bazi) คือ วิธีการถอดรหัสชะตาฟ้า 天 命 จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด ประกอบด้วย 4 กิ่งฟ้า (天干,Heavenly Stems) และ 4 ก้านดิน (地支,Earthly Branches) ตามหลัก เอกภพ สัมพันธ์ ฟ้า-ดิน-คน

เมื่อเกิดเหตุที่ฟ้าก็จะมีการส่งผลสัมพันธ์ต่อคนและดินเสมอ และในทางกลับกันเมื่อมีสิ่งกระทบดิน ก็ย่อมมีผลกระทบต่อคนเสมอ จากการที่ศึกษาความสัมพันธ์ ฟ้า-คน-ดิน ในช่วงเวลาหลายพันปีจึงก่อนเกิดเป็นวิชาฮวงจุ้ยในปัจจุบัน ที่มีความแม่นยำชัดเจนในการปฏิบัติทั้งการแก้ไขและเสริมฮวงจุ้ย


4 ลักษณะดิน (ฮวงจุ้ย) ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันทันที ดังนี้

1. กรณีที่พบปัญหา ผนังแตกร้าว กำแพงทรุด หลังคารั่ว ฯลฯ จะบอกถึง ปัญหาสัมพันธ์ที่กระทบคนในบ้าน หรือ การทำงาน(เจ้านาย-ลูกน้อง) มักจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานปีมีการเคลื่อนไหวทับซ้อนกับทิศประจำตัวที่มีศรพิฆาต พลังอัปมงคล พลังชี่ที่ถดถอย

เบื้องต้นสามารถ
ใช้หลักสามประสานแก้ไข แต่หากต้องการแก้ไขที่สมบูรณ์จะต้องเป็นไปตามลำดับ ฟ้า-ดิน-คน  

2. กรณีที่ถนนหน้าบ้าน ร้านค้า มีการเปลี่ยนแปลงจะบอกถึง โชคการเงิน การทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการกระทบดินในระดับชัยภูมิ หากมีลักษณะอัปมงคล เช่น สะพานกลับรถยนต์ สะพานลอย ป้อมตำรวจ ฯลฯ

การแก้ไขจะมีความยุ่งยาก จำเป็นต้องทุบ หรือ เคลื่อนย้าย เพื่อให้สัมพันธ์ ฟ้า-ดิน-คน อยู่ระดับเสมอกัน

3. กรณีปีชง เฮ้ง ไห่ ผั่ว ให้ไปดูฮวงจุ้ยทิศนักษัตรปีชงและทิศประจำตัวจะบอกถึง การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคที่เข้ามาตามลักษณะปี ให้ตรวจฮวงจุ้ยเรื่องการปะทะ ศรพิฆาต สิ่งอัปมงคล ของเก่า ของแตกหัก หลอดไฟเสีย ขยะที่สะสม* ก็จะทราบผลของสัมพันธ์ฮวงจุ้ยกับการชงในดวงจีน ฉะนั้น ในจังหวะที่มีปัญหาอัปโชค ปีชง 10 ปีชง ซินแส ผู้มีความรู้จะแนะนำให้จัดฮวงจุ้ย เพราะเป็นพลังโชคที่เห็นผลชัดเจนและยาวนาน

ในกรณีที่แก้ไขที่ คน ให้พิจารณา ดาวพิเศษ หรือ เทพประจำตัว เป็นสำคัญ และต้องกระทำการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปัญหา โดยทั่วไปมักจะได้ผลดีในปีชง ที่ไม่ซับซ้อน และ ไม่เกิดการชงที่ทับซ้อนจังหวะโชค*

4. กรณีที่พบดาวมงคล นักษัตรส่งเสริมโชค* จะบอกถึง โอกาสโชคที่มาถึง มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ์สิ่งมงคลเพิ่มขึ้นในบ้าน เป็นจังหวะลงมือทำธุรกิจ ลงทุนสร้างความั่งคั่งที่ยั่งยืน เมื่อฟ้าและดินส่งเสริม การกระทำของคน


หมายเหตุ การกระทำ จังหวะโชค การส่งเสริมโชคสามารถระบุได้จากดวง 100 ปี ร่วมกับการตรวจฮวงจุ้ย (ตามการใช้งานอยู่อาศัยจริง) 

วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ย ตามหลักเบญจธาตุ
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ตรวจดวงจีนแปดช่องเบื้องต้น ฟรี
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
เข้าใจการแก้ชง ฟ้า-คน-ดิน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено