ดวงจีนแปดช่อง

ดวงจีนแปดช่อง (八字, Bazi) คือ วิธีการถอดรหัสชะตาฟ้า 天 命 จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด ตามหลัก เอกภพ สัมพันธ์ฟ้า-ดิน-คน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้


4 กิ่งฟ้า (天干,Heavenly Stems) 
4 ก้านดิน (地支,Earthly Branches)


ในการอ่านดวงจีนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ* คือ การอ่านพื้นฐานเพื่อระบุโชคดีร้าย  การใช้เทคนิคเลือกสร้างโชค และสุดท้ายจัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล
ตรวจดวงจีนแปดช่องพื้นฐาน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

ดังนั้น เมื่อเราจัดฮวงจุ้ยต้องตรวจดวงจีน เพราะถ้าไม่มี ฟ้า-คน-ดิน ไม่เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ก็จะจัดฮวงจุ้ยไม่สำเร็จ

จุดสำคัญเมื่อตรวจดวงจีนเพื่อจัดฮวงจุ้ย เราจะนำข้อมูล “คน” พิจารณาพลังชี่ โดยมีข้อมูลอาชีพประกอบ เพราะแต่ละอาชีพจะมีจังหวะโชคที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ปีชงอาจจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการส่งเสริมอาชีพ หรือ การเลือกที่แตกต่างกัน ทำให้แม้คนเกิดเวลาวันเดือนปีเดียวกันก็มีโชคแต่ละปีไม่เหมือนกัน และการเลือกจัดฮวงจุ้ยทิศส่งเสริมประจำปีแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ข้อระวัง การจัดฮวงจุ้ยจะต้องตรวจสอบตำแหน่งในบ้านควบคู่กับดวงจีน เพราะบางคนมีปีชงปีเว้นปี หรือบางคนอาจชงยาวนาน 40 ปี (เฉลี่ย 10 ปี)  ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อถึงช่วงชงจะพบว่า ฮวงจุ้ยในบ้านทิศประจำตัวมีลักษณะพิฆาต 

ดังนั้น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจัดฮวงจุ้ย คือ ช่วงก่อนปีชง หรือ 10ปีชง เนื่องจากเมื่อเราแก้ไขฮวงจุ้ยก็จะหลบการชงหรือส่งเสริมการชงก็ได้ 

ในทางกลับกัน หากเกิดเหตุการณ์แล้วเกินกึ่งหนึ่งในรอบปี การแก้ไขจะเป็นไปได้ยาก จึงเลือกเน้นการส่งเสริมรับโชคในช่วงปีต่อไปแทน

วิธีการอ่านดวงจีนแปดช่อง โป๊ยยี่ฮวงจุ้ย

​1. นักษัตรจีนส่งเสริม เป็นการเลือกจัดฮวงจุ้ยตาม 4 ช่วงอายุในดวงจีนแปดช่อง คือ เด็ก-ทำงาน-แต่งงาน-เกษียณ เนื่องจากแต่ละช่วงอายุจะมีสิ่งที่่สำคัญไม่เหมือนกัน จึงเลือกจัดฮวงจุ้ยไม่เหมือนกัน 
✔️ ฮวงจุ้ยห้องนอนเด็ก เน้นการเรียน เสริมพัฒนาการ 
✔️ ฮวงจุ้ยห้องนอนคนวัยทำงาน เน้นส่งเสริมอาชีพ โชคโอกาส
✔️ ฮวงจุ้ยคู่แต่งงาน เน้นเสริมให้มีลูก
✔️ ฮวงจุ้ยห้องนอนผู้สูงวัย เน้นสมดุลสุขภาพ 

2. ธาตุส่งเสริมอาชีพ เป็นการนำข้อมูลอาชีพมาคำนวนตามหลักเบญจธาตุ เพื่อเลือกจุดปัญหาที่จะแก้ไข พร้อมกระตุ้นโอกาสความก้าวหน้าในทิศประจำตัว หากข้ามขั้นตอนนี้ ในระยะสั้น(ปีชง) จะพบปัญหาติดขัด 

3. ธาตุประจำตัว เป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกใช้หลักเบญจธาตุในการแก้ไขฮวงจุ้ย (ใช้คู่ธาตุที่เหมาะสม) โดยวิเคราะห์ความแข็งแรง อ่อนไหว อ่อนแอ่ พ่ายแพ้ หรือ เปลี่ยนแปลงตามจังหวะเวลา เพื่อเลือกใช้เป็นสีกระเป๋าสตางค์ เสริมโชคธุรกิจ และเลือกวางตำแหน่งตู้เซฟ ทิศหันโต๊ะทำงาน ฯลฯ

4. วิเคราะห์จุดเปลี่ยน จุดสูงสุด จุดต่ำสุด ในเชิงการจัดฮวงจุ้ยระยะยาว เราสามารถนำข้อมูลดวงปีชง ดวง10ปี พร้อมวิเคราะห์ทิศประจำตัวทั้ง 5 ทิศ เพื่อนำมาคำนวนล่วงหน้า(กรณีไม่เปลี่ยนอาชีพ) วางแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหา เป็นการวางแผนชีวิต วางฮวงจุ้ยให้แข็งแรงพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้

เข้าใจการแก้ชง ฟ้า-คน-ดิน
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

4 ลักษณะดิน (ฮวงจุ้ย) ที่บ่งบอกถึงการพิฆาต (ปีชง, 10ปี) ดังนี้

1. กรณีที่พบปัญหา ผนังแตกร้าว กำแพงทรุด หลังคารั่ว ฯลฯ จะบอกถึง ปัญหาสัมพันธ์ที่กระทบคนในบ้าน หรือ การทำงาน(เจ้านาย-ลูกน้อง) หรือ การถูกโกง จะพบเมื่อพลังงานปีเคลื่อนไหวทับซ้อนกับทิศประจำตัวที่มีศรพิฆาต พลังชี่ที่ถดถอย

เบื้องต้น
เลือกใช้หลักสามประสานแก้ไข โดยไล่ลำดับ ฟ้า-คน-ดิน (ต้องมีฤกษ์ดี)

2.กรณีที่ถนนหน้าบ้าน หน้าร้านค้า ชัยภูมิถูกศรพิฆาต พลังชี่ที่ถดถอย จะบอกถึง ปัญหาการเงิน ปัญหากธุรกิจ ปัญหาการฟ้องร้อง หรือ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบเมื่อมีการก่อสร้าง รถไฟฟ้า สะพานลอย เสาไฟ ป้ายไฟ หรือ แม้กระทั่งรื้อถอนป้ายรถเมย์

เบื้องต้น เลือกใช้การต่อเติม หรือ เคลื่อนย้ายประตู โดยไล่ลำดับ ดิน-คน-ฟ้า

3. กรณีทิศประจำตัวพิฆาต ห้องนอน ปะทะไท่ซุ่ย จะบอกถึง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ชง เฮ้ง ไห่ ผั่ว ในดวงจีนเพื่อระบุตำแหน่งที่เกิดขึ้นจริง ระบุจุดปัญหาจะพบสิ่งของที่แตกหัก เสียหาย หรือย้ายเข้ามาใหม่(ทำลายธาตุส่งเสริม) เช่น โคมไฟ แอร์ พัดลม ฯลฯ 

เบื้องต้นเลือกพิจารณาแก้ไขกระตุ้นดาวมงคล หรือ ทิศเทพประจำตัว เน้นการกระทำต่อเนื่อง (ฤกษ์ส่งเสริม)

4. กรณี
การนอนไม่หลับ อุบัติเหตุแม้ระวัง บ่งบอกถึง ปัญหาภาวะสะสมพลังชี่ถดถอยในตำแหน่งสำคัญ เช่น เตาครัว ประตูหน้าบ้าน ห้องพระ ห้องน้ำ ฯลฯ จะพบเมื่อปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้น เช่น การนอนไม่หลับ ขยายเป็นเจ็บป่วยรักษาไม่หายแม้พบหมอ เป็นต้น และ อาจพบภาวะแปรปรวนทางอารมณ์ พฤติกรรมคนและสัตว์ในบ้านเปลี่ยนแปลง

เบื้องต้น เลือก
แก้ไขด้วยธาตุส่งเสริมตามดวงจีน โดยไล่ลำดับ ฟ้า-ดิน-คน (ต้องมีฤกษ์มงคล)


4 ขั้นตอนการจัดฮวงจุ้ย กระตุ้นโชคประจำปีและแก้ปีชง

ขั้นที่ 1 เริ่มวิเคราะห์ทิศหัวนอนที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้ ปีหน้า โดยอ้างอิงจากดวงจีนแปดช่อง เป็นการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยระยะสั้น เน้นการส่งเสริมจังหวะและโอกาสปัจจุบัน  ด้วยสีผ้าปูที่นอน ลักษณะหัวเตียง พร้อมกับการระบุปัญหาเพื่อตรวจความถูกต้อง

ขั้นที่ 2 ปรับการรับพลังงานชี่ด้วยการขยับวางพัดลม แอร์ ตู้เย็น ลดปัญหาพิฆาตห้องน้ำ จุดปัญหาในห้องนอนพร้อมระบุเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่าย*

ขั้นที่ 3 ปรับจุดสำคัญ จุดรับทรัพย์ จุดสะสมทรัพย์ จุดสนับสนุน ในห้องนอนหรือ ห้องทำงาน หากมีมากกว่า 1 จุด จะเลือกกระตุ้นให้ครบทุกจุดเพื่อเกิดโชคสมบูรณ์

ขั้นที่ 4 นำแบบแปลนห้อง/บ้าน*มาทาบผัง หาจุดปัญหา จุดสำคัญรองลงมาจากห้องนอน โดยเน้น 2-3จุดที่ควรแก้ไข และ 3-5จุดรองลงมาที่ควรปรับฮวงจุ้ย

หมายเหตุ
1. ฮวงจุ้ยห้องนอน สามี-ภรรยา 
ควรจัดฮวงจุ้ยพร้อมกัน
2. สำหรับคนที่ไม่สะดวกปรับห้องนอน เน้นปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานแทน* 
3.
สำหรับคนที่ไม่มีโต๊ะทำงาน หรือห้องนอน เน้นการปรับประตู/ห้องพระ
4. สำหรับคนที่มีปัญหาเฉพาะทำเรื่องยาก* ต้องจัดทิศประจำตัว 5 ทิศ


วิธีการแก้ไขฮวงจุ้ย ตามหลักเบญจธาตุ
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
        ติดต่อจองคิว Line@           
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
อธิบาย พื้นฐานฮวงจุ้ยใน 15 นาที
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

คำถามที่พบบ่อยเรื่องฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล โป๊ยยี่ฮวงจุ้ย

Q: จัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล โป๊ยยี่ฮวงจุ้ย ใช้เวลานานเท่าไหร่

การตรวจดวงจีนฮวงจุ้ยทั่วไปใช้เวลาปรึกษาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรืออาจจะนานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับโจษย์-ปัญหาและพื้นที่ โดยมีขั้นตอนการจัดจริงใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน เพราะเน้นสิ่งที่ทำได้ง่าย หรือ ทำเฉพาะจุดสำคัญ เมื่อจัดเสร็จจะวัดผลได้ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สั้นยาวขึ้นอยู่กับดวงจีนแต่ละคน

Q: จัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล โป๊ยยี่ฮวงจุ้ย เหมาะกับใคร

✔️ คนที่ดวงจีนไม่สมดุล มีปัญหาสุขภาพ 
✔️ ผู้บริหารมืออาชีพ ที่ขาดปัญหาจังหวะและโอกาสแสดงผลงาน
✔️ คนที่ประกอบธุรกิจต้องการโชคโอกาสใหม่ๆทุกปี

Q: จัดฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล โป๊ยยี่ฮวงจุ้ย อยู่ถาวรไหม

การจัดฮวงจุ้ยตามดวงจีนเป็นการจัดตามจังหวะเวลาดวง 100ปี ปีชง รวมไปถึงอาชีพ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบปี 10ปี ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยใหม่เพื่อรับโชคโอกาสสิ่งใหม่ๆ