อี้จิง

อี้จิง (易經, I Ching) เป็นคัมภีร์โบราณที่มีรากฐานปรัชญาจีนมากกว่า 3,000ปี หลักวิชาอธิบายลำดับของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นเหตุ ระหว่างที่เกิดขึ้นไปจนถึงผลลัพท์ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อหลีกหนีความผิดพลาด

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา คัมภีร์อี้จิงถูกใช้อย่างแพร่หลายเรื่อยมาในเอเชียตะวันออก ทั้งประเทศจีน ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ตามการแพร่ของลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋าและฮวงจุ้ย

ต่อมาในปี 1882 คัมภีร์อี้จิงถูกแปลเป็น ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ โดย Richard Wilhe และ มีนักเขียนนักจิตวิทยาชื่อดัง อย่างเช่น Carl Jung อ้างอิง และ ได้นำความเข้าหลัก หยิน-หยาง (duality) พัฒนาทฤษฎีทางจิตวิทยาทั้ง Archetype , Persona - Shadow, Extraversion & Introversion ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และ ถูกนำไปพัฒนามาใช้ในการออกแบบการตลาด การออกแบบแบรนดิ้ง อธิบายการทำงานร่วมกัน วิเคราะห์บุคลิกภาพ เทคนิคการพูด เทคนิคการรักษาโรคเครียดโรคซึมเศร้า รวมไปถึงการรักษาทางเลือกด้วยสี การเปิดจิตใต้สำนึกจากฝัน

อธิบาย ฮวงจุ้ยแปดทิศ
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

อี้จิง/ประวัติศาสตร์จีน

ในการศึกษาความเป็นมาของวิชาอี้จิง ได้ระบุว่า เป็นวิชาที่เริ่มจากการบันทึกข้อมูลดินฟ้าอากาศ ต่อมาอี้จิงถูกพัฒนาให้เป็นระบบ เกิดวิชาที่ใช้คำนวนอนาคต มองการเปลี่ยนแปลงของ ฟ้า-คน-ดิน เปลี่ยนจากหยินเป็นหยาง และหยางเป็นหยินดูความสัมพันธ์

รหัสข้อมูลหยิน-หยางเหล่านี้ถูกเรียกว่าไตรลักษณ์(สามเส้น) และฉักลักษณ์(หกเส้น) ในปัจจุบันระบบที่สืบถอดมาได้ยาวนานที่สุด คือ การอ่านฉักลักษณ์ 2 คู่ พร้อมคำแปล

เราจะสามารถเห็นการจดบันถึกการพยากรณ์เก่าแก่นี้บนกระดองเต่า เจี่ยกู่เหวิน (甲骨文) ซึ่งพบได้ตั้งแต่ราชวงศ์ซางในช่วงศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณเมื่อ 3พันปีที่แล้ว ลักษณะที่พบ คือ จะมีการจารอักษรทั้ง คำถาม-คำตอบ ไว้บนกระดองเต่า พร้อมกับสัญลักษณ์อี้จิง คำอ่านอย่างชัดเจนตามรูป

สำหรับคนที่ศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เมื่อศึกษาอี้จิงจะเข้าใจการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงปรัชญา การเข้าถึงการเชื่อมโยง ฟ้า-คน-ดิน ดังนั้น บนเข็มทิศจีนจึงมีการใช้อี้จิง ไตรลักษณ์ ฉักลักษณ์  ไว้อ้างอิงในการคำนวนจัดปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะเป็นวิชาดาวเหิร ดาวม่วง

อี้จิง/การทำนาย

ในปัจจุบันอี้จิงในการใช้ทำนาย ถูกนำมาใช้โดยไม่แบ่งแยก ซึ่งการอ่านนั้นทำได้หลายวิธีตามความถนัด เช่น การเปิดไพ่อี้จิง อี้จิงเหรียญกระดองเต่า อี้จิงคำนวนเวลา อี้จิงการคำนวนเหตุการณ์ ฯลฯ

สำหรับคนทั่วไป ที่สนใจวิชาพยากรณ์การใช้ไพ่อี้จะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และได้รับความนิยมแพร่ เมื่ออ้างอิงตำราถูกต้อง ก็จะมีวิธีการอ่านที่ชัดเจน ไม่ต้องคาดเดา มีความแม่นยำสูง เนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของพลังงานจริง มีการระบุหยิน-หยาง เชื่อมโยงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

วิธีการอ่าน

1. การพยากรณ์จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนเสี่ยงทายเสมอ ซึ่งมีการแนะนำไว้ว่า ควรจะถามคำถามที่เป็นปลายเปิดที่ชัดเจน ห้ามตั้งคำถามที่เป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น คำถามที่ใช้อารมณ์ หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และให้ระวังการถามคำถามรวมคำถามรวบ เพราะการถามทุกเรื่องมันจะไม่ได้เรื่อง
2. เมื่อได้คู่ฉักลักษณ์อี้จิงแล้ว ให้อ่านไตรลักษณ์ธาตุพลังของฉักลักษณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน) และ ฉักลักษณ์ที่ 2 (อนาคต) และลำดับการเปลี่ยนแปลงเส้นที่ไม่เหมือนกัน
3. อ่านคำไขของแต่ฉักลักษณ์ และแต่ละเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำไขนั้นสามารถหาได้จาก หนังสืออี้จิงพยากรณ์ ตำราอี้จิง รวมไปถึงตำราฮวงจุ้ยบางเล่ม

อี้จิง/ฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน

ในวิชาฮวงจุ้ยมีการแตกแขนง อี้จิง เป็นหลายวิชา เช่น

วิชาแปดทิศ (八卦,Bakua) เน้นการอ่าน คู่ปฏิกิริยาไตรลักษณ์ อ่านเป็นตัวเรา 8 ทิศ สัมพันธ์กับบ้านที่อาศัย

วิชา 24 ขุนเขา (24 山, 24 Moutain) เน้นการอ่าน
เส้นก่อเกิดบนตำแหน่งไตรลักษณ์ ดูความเปลี่ยนแปลง

วิชาดาวเหิร (玄空飛星風水, Flying Star) อ่าน คู่ปฏิกิริยาฉักลักษณ์ เป็นดาวภูเขา ดาวแม่น้ำ สร้างความรุ่งเรืองด้วยลมและน้ำ

อธิบาย สัมพันธ์อี้จิง ฮวงจุ้ยหยินหยาง
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

ตัวอย่างการอ่านอี้จิงพยากรณ์แบบประยุกต์

คำถาม: 
ทำงานโปรเจ็คนี้สำเร็จไหม

วิธีการอ่าน
1. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ อ่านไตรลักษณ์ ฟ้าผ่า เหนือ ทะเล หมายถึง ปัจจุบันมีคนที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเมื่อไม่นานมานี้
2. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ 解 คำไข ได้ความว่า ปลายหนาวต้นร้อน( Equanimity) ฤดูใบไม้ผลิอยู่ไม่ไกล หมายถึง แม้ว่าจะมองไม่เห็นอนาคต แต่ผลที่หวังอยู่ไม่ไกล ทำมาได้ 85-90% ของเส้นทางแล้ว
3. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ อ่าน ไตรลักษณ์ ภูเขา เหนือ แม่น้ำ หมายถึง การแสดงความจริงใจ
4. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ 蒙 คำไข ได้ความว่า การปกคลุมด้วยม่านหมอก (Youthful Folly) หมายถึง ปัจจุบันอนาคตคลุมเครือ แต่ไม่ช้าจะมีความกระจ่างเกิดขึ้น
5. อ่าน เส้นผกผันที่ 4 ตามคำไข ได้ความว่า การเปลี่ยนแปลง เกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือ ยิ่งมีการช่วยเหลือมากยิ่งสำเร็จเร็ว โดยเฉพาะถ้าย้ายคนที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป
6. อ่าน เส้นผกผันที่ 6 ตามคำไข ได้ความว่า การกำจัดภัยจากฝ่ายต่อต้าน
7. อ่าน สถานะผู้ถามจากเวลาที่ถาม ธาตุการเปลี่ยนแปลง ธาตุดิน ก่อเกิด ธาตุโลหะ หมายถึง ผลการสำเร็จเกิดขึ้นจากมานะพยายาม
หมายเหตุ การอ่านอี้จิงครั้งนี้ใช้ไพ่คำนวน เพื่อความสะดวกในการตอบทางไลน์


คำตอบ: 
สำเร็จ เพราะว่า ได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วย (ผู้หญิง) คาดว่าจะสำเร็จในเวลาประมาณ 1 เดือน
คำแนะนำ: 
ผู้ถามจะต้องเป็นผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย หากไม่ทำคนที่ช่วยเหลือจะทิ้งงาน