อี้จิง

อี้จิง (易經, I Ching) เป็นคัมภีร์โบราณ ที่มีรากฐานต่อปรัชญาจีนมากว่า 3,000ปี หลักวิชาอธิบายลำดับของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นเหตุ ระหว่างที่เกิดขึ้น ไปจนถึงผลลัพท์ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อหลีกหนีความผิดพลาด

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา คัมภีร์อี้จิงถูกใช้อย่างแพร่หลายเรื่อยมาในเอเชียตะวันออก ทั้งประเทศจีน ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ตามการแพร่ของลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า

ต่อมาในปี 1882 คัมภีร์อี้จิงถูกแปลเป็น ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ โดย Richard Wilhe และ มีนักเขียนนักจิตวิทยาชื่อดัง อย่างเช่น Carl Jung อ้างอิง และ ได้นำความเข้าหลัก หยิน-หยาง (duality) พัฒนาทฤษฎีทางจิตวิทยาทั้ง Archetype , Persona - Shadow, Extraversion & Introversion ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และ ถูกนำไปพัฒนามาใช้ในการออกแบบการตลาด การออกแบบแบรนดิ้ง อธิบายการทำงานร่วมกัน วิเคราะห์บุคลิกภาพ เทคนิคการพูด เทคนิคการรักษาโรคเครียดโรคซึมเศร้า รวมไปถึงการรักษาทางเลือกด้วยสี การเปิดจิตใต้สำนึกจากฝัน

ฮวงจุ้ย แปดทิศ

อี้จิง/ประวัติศาสตร์

ในการศึกษาความเป็นมาของวิชาอี้จิง ได้ระบุว่า เป็นวิชาที่เริ่มจากการบันทึกข้อมูลดินฟ้าอากาศ ต่อมาอี้จิงถูกพัฒนาให้เป็นระบบ เกิดวิชาที่ใช้คำนวนอนาคตมองการเปลี่ยนแปลงของ ฟ้า-คน-ดิน เปลี่ยนจากหยินเป็นหยาง และหยางเป็นหยินดูความสัมพันธ์

รหัสข้อมูลหยิน-หยางเหล่านี้ถูกเรียกว่าไตรลักษณ์(สามเส้น) และฉักลักษณ์(หกเส้น)ในปัจจุบันระบบที่สืบถอดมาได้ยาวนานที่สุด คือ การอ่านฉักลักษณ์ 2 คู่ พร้อมคำแปล

เราจะสามารถเห็นการจดบันถึกได้ในกระดองเต่า เจี่ยกู่เหวิน (甲骨文) ซึ่งเราจะพบเห็นได้ตั้งแต่ราชวงศ์ซางในช่วงศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณเมื่อ 3พันปีที่แล้ว ลักษณะที่พบ คือ จะมีการจารอักษรทั้ง คำถาม-คำตอบ ไว้บนกระดองเต่า พร้อมกับสัญลักษณ์อี้จิง คำอ่านอย่างชัดเจน

สำหรับคนที่ศึกษารากฐานวิชาฮวงจุ้ย การเข้าถึงอี้จิงจะเข้าใจการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชิงปรัชญา

อี้จิง/การทำนาย

ในการทำนายตามคัมภีร์อี้จิง มีหลายวิธีในการเสี่ยงทายฉักลักษณ์ เช่น การเปิดไพ่อี้จิง อี้จิงเหรียญกระดองเต่า อี้จิงคำนวนเวลา อี้จิงการคำนวนเหตุการณ์ ฯลฯ 

สำหรับคนที่ศึกษาวิชาฮวงจุ้ย การศึกษาอี้จิง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการใช้เข็มทิศจีน การคำนวนดาวเหิร จุดสำคัญ รวมไปถึงจุดปัญหาเพราะเมื่อเห็นพลังงานเปลี่ยนก็สามารถอ่านโชคปัจจุบันและอนาคตได้


สำหรับคนทั่วไป ที่สนใจวิชาพยากรณ์ การใช้ไพ่อี้จิงที่มีตำราอ้างอิงถูกต้อง จะมีวิธีการอ่านที่ชัดเจน ไม่ต้องคาดเดา มีความแม่นยำ เนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของพลังงานจริง มีการระบุตามหลักหยิน-หยาง เชื่อมโยงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

วิธีการอ่าน

1. การพยากรณ์จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนเสี่ยงทายเสมอ ซึ่งมีการแนะนำไว้ว่า ควรจะถามคำถามที่เป็นปลายเปิดที่ชัดเจน ห้ามตั้งคำถามที่เป็นการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น คำถามที่ใช้อารมณ์ และหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2. เมื่อได้คู่ฉักลักษณ์อี้จิงแล้ว ให้อ่านไตรลักษณ์ธาตุพลังของฉักลักษณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน) และ ฉักลักษณ์ที่ 2 (อนาคต) และลำดับการเปลี่ยนแปลงเส้นที่ไม่เหมือนกัน
3. อ่านคำไขของแต่ฉักลักษณ์ และแต่ละเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำไขนั้นสามารถหาได้จาก หนังสืออี้จิงพยากรณ์

อี้จิง/ฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน

ในวิชาฮวงจุ้ยมีการแตกแขนง อี้จิง เป็นหลายวิชา เช่น

วิชาแปดทิศ (八卦,Bakua) เน้นการอ่าน คู่ปฏิกิริยาไตรลักษณ์ อ่านเป็นตัวเรา 8 ทิศ สัมพันธ์กับบ้านที่อาศัย
วิชา 24 ขุนเขา (24 山, 24 Moutain) เน้นการอ่าน เส้นบนตำแหน่งไตรลักษณ์
วิชาดาวเหิร (玄空飛星風水, Flying Star) อ่าน คู่ปฏิกิริยาฉักลักษณ์ เป็นดาวภูเขา ดาวแม่น้ำ

ตัวอย่างการอ่านอี้จิงพยากรณ์แบบประยุกต์

คำถาม: 
ทำงานโปรเจ็คนี้สำเร็จไหม

วิธีการอ่าน
1. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ อ่านไตรลักษณ์ ฟ้าผ่า เหนือ ทะเล หมายถึง ปัจจุบันมีคนที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเมื่อไม่นานมานี้
2. ฉักลักษณ์ที่ 1 ䷧ 解 คำไข ได้ความว่า ปลายหนาวต้นร้อน( Equanimity) ฤดูใบไม้ผลิอยู่ไม่ไกล หมายถึง แม้ว่าจะมองไม่เห็นอนาคต แต่ผลที่หวังอยู่ไม่ไกล ทำมาได้ 85-90% ของเส้นทางแล้ว
3. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ อ่าน ไตรลักษณ์ ภูเขา เหนือ แม่น้ำ หมายถึง การแสดงความจริงใจ
4. ฉักลักษณ์ที่ 2 ䷃ 蒙 คำไข ได้ความว่า การปกคลุมด้วยม่านหมอก (Youthful Folly) หมายถึง ปัจจุบันอนาคตคลุมเครือ แต่ไม่ช้าจะมีความกระจ่างเกิดขึ้น
5. อ่าน เส้นผกผันที่ 4 ตามคำไข ได้ความว่า การเปลี่ยนแปลง เกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือ ยิ่งมีการช่วยเหลือมากยิ่งสำเร็จเร็ว โดยเฉพาะถ้าย้ายคนที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป
6. อ่าน เส้นผกผันที่ 6 ตามคำไข ได้ความว่า การกำจัดภัยจากฝ่ายต่อต้าน
7. อ่าน สถานะผู้ถามจากเวลาที่ถาม ธาตุการเปลี่ยนแปลง ธาตุดิน ก่อเกิด ธาตุโลหะ หมายถึง ผลการสำเร็จเกิดขึ้นจากมานะพยายาม
หมายเหตุ การอ่านอี้จิงครั้งนี้ใช้ไพ่คำนวน เพื่อความสะดวกในการตอบทางไลน์


คำตอบ: 
สำเร็จ เพราะว่า ได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วย (ผู้หญิง) คาดว่าจะสำเร็จในเวลาประมาณ 1 เดือน
คำแนะนำ: 
ผู้ถามจะต้องเป็นผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย หากไม่ทำคนที่ช่วยเหลือจะทิ้งงาน