ฮวงจุ้ยแปดทิศ

ฮวงจุ้ยแปดทิศ (八宅吉星) คือ วิชาที่ผนวกผังแปดทิศหลังฟ้า กับหลัก"ฟ้า-คน-ดิน"โดยการประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของที่จุดไท่จี๋(太極) โดยมีการแบ่งกลุ่มการคำนวน ดังนี้

1. โชค 8 ทิศ - โชคเชื่อมโยงตามไตรลักษณ์
2. คน 8 กลุ่ม - คำนวนจากปีเกิดเจ้าของดวง รหัสประจำตัว
3. บ้าน 8 ชนิด - คำนวนจากตำแหน่งประตูหน้าบ้าน และ คุณภาพพลังชี่

ในปัจจุบันถือเป็นวิชาที่มีการแตกสายและเทคนิคเฉพาะที่หลากหลายที่สุด ซึ่งจะแม้จะมีความแตกต่าง แต่ว่าจะมีการการอ่านสัญลักษณะพลังจำเพาะ ที่เหมือนกัน

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย 8 ทิศ แต่ละทิศ มีธาตุ พลังที่ส่งเสริมจำเพาะ ดังนี้

เลข 1. ตำแหน่งทิศเหนือ ธาตุน้ำ เป็นทิศก่อเกิดความเจริญทางหน้าที่การงาน
เลข 2. ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดินใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดความรักความสัมพันธ์
เลข 3. ตำแหน่งทิศตะวันออก ธาตุไม้เล็ก เป็นทิศก่อเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสามัคคี
เลข 4. ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย
เลข 5. ตำแหน่งทิศตรงกลาง ธาตุดินใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดพลังสุขภาพ พลังปราณ
เลข 6. ตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุโลหะใหญ่ เป็นทิศก่อเกิดการอุปถัมภ์ ปกป้องคุ้มครอง
เลข 7. ตำแหน่งทิศตะวันตก ธาตุโลหะเล็ก เป็นทิศก่อเกิดสนับสนุนบุตรและบริวาร
เลข 8. ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดินเล็ก เป็นทิศก่อเกิดความรู้การศึกษา
เลข 9. ตำแหน่งทิศใต้ ธาตุไฟ เป็นทิศก่อเกิดสนับสนุนชื่อเสียง