การแก้ไขฮวงจุ้ยด้วยหลักเบญจธาตุ

เทคนิคการแก้ไขพลังชี่ที่ปะทะสามารถทำได้หลายวิธี แต่สำหรับกรณีชัยภูมิที่มีพลังชี่ที่เห็นได้ชัดเจน นิยมใช้หลักเบญจธาตุคำนวนเข้าผังพลังงาน เพื่อใช้วงจรธรรมชาติ กระตุ้น ควบคุม หรือลดทอนพลังชี่ ซึ่งในการแก้ไขนั้นสามารถประยุกต์ได้ในหลายรูปแบบอย่าง เช่น

บ้านทางสามแพร่ง คือ ลักษณพลังที่เคลื่อนไหว ธาตุทอง (พลังชี่ที่พิฆาต)

สามารถใช้เบญจธาตุแก้ไข โดยการควบคุม(ธาตุไฟ), ลดทอน(ธาตุไม้) หรือทำลาย(ธาตุน้ำ)

ดังนั้นจึงสามารถใช้หลักเบญจธาตุแก้ฮวงจุ้ยได้ 3 วิธี คือ

วิธีแก้ 1 คือ การใช้ต้นไผ่มาบัง ธาตุไม้ลดทอนธาตุโลหะ

วิธีแก้ 2 คือ การใช้แสงไฟพรมแดงปู ธาตุไฟควบคุมธาตุโลหะ

วิธีแก้ 3 คือ การใช้บ่อปลา ธาตุน้ำทำลายธาตุโลหะ

ห้ามส่งเสริมพลังหยางให้รุนแรง*(ธาตุโลหะ)


ดังนั้น สำหรับกรณีเฉพาะนี้ เราไม่แนะนำให้ใช้ กระจกยันต์แปดทิศ หรือโมบายฮวงจุ้ย เพราะวัสดุเป็นธาตุโลหะ ที่ส่งเสริมลักษณะรุนแรง แต่ที่ดีที่สุดและปลอดภัย คือ การหลีกเลี่ยงการเลือกอาศัยในชัยภูมิลักษณะแบบนี้ จะมีกรณียกเว้นที่อยู่แล้วดี คือ ชัยภูมินี้จะต้องส่งเสริมฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคลและจะต้องอยู่คนเดียวเท่านั้น

ดวงจีน ฮวงจุ้ยเฉพาะบุคคล
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено