ฮวงจุ้ยสระว่ายน้ำ

การจัดน้ำเสริมโชค เป็นหลักพื้นฐานที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติกระจายพลังชี่ ทำให้เมื่อเราวางน้ำในบริเวณบ้าน ตามตำแหน่งต่างๆ (สระว่ายน้ำ บ่อปลาโอ่งน้ำ บ่อบัว ) จะเกิดการกระตุ้นพลังชี่ ซึ่งที่สุดของการจัดฮวงจุ้ยด้วยน้ำ คือ การสร้างมังกรน้ำในบ้าน เป็นการกระตุ้นพลังในระดับชัยภูมิ เพื่อพัดพลังชี่มงคลเข้าบ้าน ส่งเสริมความมั่งคั่ง การสะสมทรัพย์ในบ้าน

ลักษณะมังกรน้ำที่เรามักจะพบเห็น คือ บ่อปลาคาร์ฟ เนื่องจากมีลักษณะมงคลตามตำราระบุ คือ มีมวลน้ำที่ใสสะอาด มีการเคลื่อนไหลของน้ำ และ มีการถ่ายเทของน้ำในวงกว้าง 

ในปัจจุบัน นอกจากบ่อปลาคาร์ฟ และ สำหรับเจ้าของบ้านกำลังจะสร้างสระว่ายน้ำ เราก็สามารถออกแบบสระว่ายน้ำ ให้เกิดมังกรน้ำ โดยมีการวางมังกรน้ำให้สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีดังนี้
1. ทิศที่น้ำเคลื่อน
2. ทิศน้ำเข้า
3. ทิศน้ำออก
4. ลักษณะชัยภูมิ
5. ตำแหน่งประตูบ้าน (จุดรับพลังชี)


หมายเหตุ ตำรามังกรน้ำ 水龍經 มีการแบ่งมังกรออกเป็น 72 รูปแบบ ซึ่งมีเพียง 22 รูปแบบ ที่เป็นมงคล ส่งเสริมผู้อยู่อาศัย และ 50 รูปแบบที่เหลือจะนำความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อสมาชิกคนในบ้านคนใดคนหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผิดพลาดมากจะกระตุ้นการเป็นหนึ้สินให้เกิดขึ้น

สระว่ายน้ำ

กรณีตัวอย่างที่จัดฮวงจุ้ยมังกรน้ำ

การตัดสินใจในการสร้างสระว่ายน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญในหลักวิชาฮวงจุ้ย จึงควรขอความเห็นผู้มีความชำนาญ ประสบการณ์ สำหรับกรณีนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาตำแหน่งการวางโดยมีความกังวล ดังนี้
1. ทิศตำแหน่งที่ตั้ง มีลักษณะกระตุ้นโชคการเงินเฉพาะบุคคล หรือไม่ (ดีกับเจ้าของบ้านไหม ?) 
2. ตั้งสระว่ายน้ำแล้วจะเสริมโชคการเงินและธุรกิจ* (ดีกับครอบครัวไหม)
3. การตั้งสระว่ายน้ำมีข้อระวัง (ตั้งสระว่ายน้ำทิศตะวันตกดีไหม)

Checklist ในการปรึกษา

  • ขนาด และ พื้นที่เข้าเงื่อนไข สามารถจัดฮวงจุ้ยตามหลักมังกรน้ำได้
  • ดวงจีน เจ้าของบ้าน ผู้อาศัย ไม่พบลักษณะพิฆาต อันตราย จากทิศทางน้ำ*
  • ตำแหน่งเดิมมีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ ไม่ต้องแก้แบบ หรือ ย้ายประตู
หมายเหตุ การจัดฮวงจุ้ยทุกครั้งจะมีการตรวจสอบข้อมูลจริงเสมอ เนื่องจากแต่ละคนมีธาตุร่ำรวย ทิศประจำตัวไ่ม่เหมือนกัน รวมไปถึงชัยภูมิที่ไม่เหมือนกัน ทำให้จัดฮวงจุ้ยได้ไม่เหมือนกัน หากผิดพลาดจะเข้าลักษณะอันตรายที่ระบุไว้ในตำรามังกรน้ำ