ฮวงจุ้ยสระว่ายน้ำ

การจัดน้ำเสริมโชค เป็นเทคนิคฮวงจุ้ยเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติกระจายพลังชี่ ทำให้เมื่อเราวางน้ำในบริเวณบ้าน ตามตำแหน่งต่างๆ (สระว่ายน้ำ บ่อปลา บ่อบัว น้ำพุ) จะเกิดการกระตุ้นพลังชี่ ซึ่งที่สุดของการจัดฮวงจุ้ยด้วยน้ำ คือ การสร้างมังกรน้ำในบ้าน เป็นการกระตุ้นพลังในระดับชัยภูมิ เพื่อให้พลังชี่มงคลพัดผ่านเข้าบ้าน 

เมื่อเราเดินทางไปบ้านเศรษฐี คนที่มีฐานะ รูปแบบมังกรน้ำที่เราจะพบเห็น คือ บ่อปลาคาร์ฟ ที่มีลักษณะมงคลตามตำราระบุ คือ มีมวลน้ำเย็นที่ใสสะอาด มีการเคลื่อนไหลของน้ำ และ มีการถ่ายเทของน้ำในวงกว้าง 

ในปัจจุบัน นอกจากบ่อปลาคาร์ฟ และ สำหรับเจ้าของบ้านกำลังที่จะสร้างสระว่ายน้ำ เราก็สามารถออกแบบสระว่ายน้ำ ให้เกิดมังกรน้ำ ซึ่งข้อมูลที่ใช้มีดังนี้
1. ทิศที่น้ำเคลื่อน
2. ทิศน้ำเข้า
3. ทิศน้ำออก
4. ลักษณะชัยภูมิ
5. ตำแหน่งประตูบ้าน (จุดรับพลังชี่)

Checklist การใช้น้ำ

ลักษณะน้ำมงคล มีดังนี้

1. น้ำเย็น น้ำใส
2. น้ำพุด น้ำไหลช้า
3. น้ำปะทะไฟ
4. น้ำเคลื่อนไหว

ลักษณะน้ำอัปมงคล มีดังนี้

1. น้ำเน่า น้ำขุ่น
2. น้ำตก น้ำไหลแรง
3. โลหะส่งเสริมน้ำ*
4. น้ำนิ่ง


ข้อระวัง เมื่อจัดฮวงจุ้ยทางน้ำ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีเงื่อนไขในการทำงาน คือ หากมีการแตกหักเสียหาย ต้องรีบแก้ และห้ามลืมเปิดปิดน้ำพุเพื่อป้องกันความผิดพลาด

นอกจากนั้น สำหรับบ้านที่มีการสร้างมังกรน้ำ 水龍經 จะต้องระวังในการวางตำแหน่งมังกร เพราะมังกรแบ่งได้เป็น 72 รูปแบบ ซึ่งมีเพียง 22 รูปแบบ ที่เป็นมงคล ส่งเสริมผู้อยู่อาศัย และ 50 รูปแบบที่เหลือจะนำความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อสมาชิกคนในบ้าน หรือ หากผิดพลาดมากจะกระตุ้นเป็นหนึ้สินตามจังหวะเวลา โดยอาการที่พบจะเป็นการมีปัญหาเดิม ในจังหวะเดิมทุกปี เช่น ขาดสภาพคล่องในเดือน พฤจิกายน เป็นต้น

ตัวอย่าง สระว่ายน้ำ

กรณีตัวอย่างที่จัดฮวงจุ้ยมังกรน้ำ

การตัดสินใจในการสร้างสระว่ายน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญในหลักวิชาฮวงจุ้ย สำหรับกรณีนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาเรื่องตำแหน่งการวางสระว่ายน้ำโดยมีความกังวล ดังนี้
1. ทิศตำแหน่งที่ตั้ง มีลักษณะกระตุ้นโชคการเงินเฉพาะบุคคล หรือไม่
2. ตั้งสระว่ายน้ำแล้วจะเสริมโชคการเงินและธุรกิจ* ให้ดีขึ้นหรือไม่
3. การตั้งสระว่ายน้ำมีข้อระวัง คือ เราสามารถ ตั้งสระว่ายน้ำทิศตะวันตกได้ไหม

Checklist ในการปรึกษา

  • ขนาด และ พื้นที่เข้าเงื่อนไข สามารถจัดฮวงจุ้ยตามหลักมังกรน้ำได้
  • ดวงจีน เจ้าของบ้าน ผู้อาศัย ไม่พบลักษณะพิฆาต อันตราย จากทิศทางน้ำ*
  • ตำแหน่งเดิมมีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ ไม่ต้องแก้แบบ หรือ ย้ายประตู

หมายเหตุ
1. การจัดฮวงจุ้ยทุกครั้งจะมีการตรวจสอบข้อมูลจริงเสมอ เนื่องจากแต่ละคนมีธาตุร่ำรวย ทิศประจำตัวไม่เหมือนกัน รวมไปถึงชัยภูมิที่ไม่เหมือนกัน ทำให้จัดฮวงจุ้ยได้ไม่เหมือนกัน หากผิดพลาดจะเข้าลักษณะอันตรายที่ระบุไว้ในตำรามังกรน้ำ
2. เมื่อตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขการสร้างมังกรน้ำ ขั้นตอนถัดไปเป็นการตรวจสอบพลังงานชี่ และ การเคลื่อนไหว โดยอาจจะมีความเป็นต้องเปิดหรือปิดประตู เพื่อให้เกิดกระแสชี่ที่เหมาะสม
3. การจัดฮวงจุ้ยทุกครั้งจะต้องมีความสมบูรณ์ของฟ้า-คน-ดิน เสม