การเลือก สร้างความสำเร็จ ความรุ่งเรือง

นักปราชญ์จีนโบราณกล่าวไว้ว่า 一命二運三風水,四積陰德五讀書
การสร้างความสำเร็จ ความรุ่งเรืองในชีวิตคน เรียงลำดับตามความสำคัญ คือ

1. โชควาสนา (命, Destiny)
2. โชคโอกาส (運, Luck)
3. ฮวงจุ้ย (風水, Feng Shui)
4. คุณธรรม (積陰德, Doing Good)
5. การศึกษา (讀書, Education)

อธิบายได้ว่า

1. โชควาสนา (命, Destiny) คือ ดวงชะตาวาสนาถูกลิขิต ความสามารถพรสวรรค์ที่มีติดตัวตั้งแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2. โชคโอกาส (運, Luck) คือ โอกาสที่เกิดขึ้นจากจังหวะชีวิต การตัดสินใจที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ซึ่งดวงจีนแปดช่องสามารถระบุโชคโอกาส จังหวะรุกของชีวิตได้อย่างละเอียด
3. ฮวงจุ้ย (風水, Feng Shui) คือ พลังงานของดินและฟ้าที่ส่งเสริมคน ฮวงจุ้ยที่ดีนอกจากส่งผลต่อคนแล้ว ยังเพิ่มโชคโอกาศ เมื่อเกิดการแข่งขันด้วยกำลังและความสามารถเท่าเทียมกัน ฮวงจุ้ยจะเป็นสิ่งที่คนสามารถเลือกทำได้เพื่อเสริมให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
4. คุณธรรม (積陰德, Doing Good) คือ การเลือกที่จะเป็นคนดี คิดดีคิดบวก ทำสิ่งที่ดี
5. การศึกษา (讀書, Education) คือ การขวนขวายหาความรู้ พัฒนาตัวเองเพิ่มความสามารถทำให้เกิด


จากความเข้าใจการเลือกสร้างความสำเร็จ ขงจื้อจึงได้สอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตัวเอง เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่มีการแบ่งแยกฐานะรวยจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกหลานชาวจีนถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดเสมอมาจนได้ดี หลายๆครอบครัวมีลูกเป็นหมอบ้าง เป็นวิศวกรบ้าง เป็นผู้พิพากษาบ้าง สร้างฐานะความมั่นคงในชีวิตครอบครัวได้ด้วยการศึกษา

รู้จักฮวงจุ้ยจักรพรรดิและฤกษ์สร้างโชคที่เจ้าสัวเลือกใช้
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено