ฮวงจุ้ยดาวเหิร

ฮวงจุ้ยดาวเหิร (玄空飞星) คือวิชาที่ผนวกผังลั่วซูและผังปากัวหลังฟ้า คำนวน การเปลี่ยนแปลงพลังในแต่ละยุคสมัย เพื่อเข้าถึงพลังเจริญรุ่งเรือง มีจุดเด่นเรื่องการระบุจุดพลังหลัก จุดพลังรอง จุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน จึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ความจำกัด บ้านที่เจ้าของทำธุรกิจ บ้านที่มีการลงทุนในหุ้น เพราะมีระบบการกระตุ้นโชคเรื่องทรัพย์ เรื่องโอกาสในการทำธุรกิจ ที่ชัดเจน

นอกจากนั้นยังเป็นวิชาที่ใช้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโลกในระดับมหาภาคได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์พลังงานปีทำให้เห็นภาพรวมการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

ตามหลักวิชาดาวเหิร แบ่งแยกลักษณะพลังงานเป็น ดาว 9 ดวง ที่มีลักษณะธาตุ พลังจำเพาะ ดังนี้

ดาวหมายเลข 1 ธาตุน้ำ เป็นพลังความก้าวหน้าในอาชีพ
ดาวหมายเลข 2 ธาตุดิน เป็นพลังการลงทุน คู่ครอง ครอบครัว
ดาวหมายเลข 3 ธาตุไม้ เป็นพลังการทะเลาะวิวาท
ดาวหมายเลข 4 ธาตุไม้ เป็นพลังความรู้ การศึกษา
ดาวหมายเลข 5 ธาตุดิน เป็นพลังการเจ็บป่วย โชคร้าย
ดาวหมายเลข 6 ธาตุทอง เป็นพลังความสนับสนุนบารมี
ดาวหมายเลข 7 ธาตุทอง เป็นพลังการขโมย โจร ภัยร้าย
ดาวหมายเลข 8 ธาตุดิน เป็นพลังความมั่นคั่ง
ดาวหมายเลข 9 ธาตุไฟ เป็นพลังความมีชื่อเสียง

หมายเหตุ
เนื่องจากดาวเหิรมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ประมาณทุก 20 ปี ดังนั้น บ้านทุกหลังที่จัดฮวงจุ้ยควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้าถึงพลังความเจริญรุ่งเรืองตามยุคสมัย

วิธีการจัดฮวงจุ้ยดาวเหิรที่สำคัญมีดังนี้

1. การวางผังดาวเหิร

การจัดฮวงจุ้ยเริ่มต้นจากการคำนวนทิศหน้าบ้านจากตำแหน่งถนนใหญ่ พร้อมกับปีที่สร้างบ้านหรือปีที่มีการต่อเติม* เพื่อให้ได้ผังดาวเหิรเฉพาะของบ้านออกมา โดยให้ระวังการระบุทิศหน้าบ้านผิด และ การวัดองศาผิด 

2.ระบุ 
จุดพลังหลัก จุดพลังรอง จุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน

เมื่อได้ผังดาวเหิรที่ถูกต้องจะพบว่า มีการแบ่งบ้านออกเป็น 9 ส่วน และในแต่ละส่วนจะมีดาว 3 ตำแหน่ง คือ

ดาวพื้นฐาน(ตำแหน่งตรงกลาง) ดาวแม่น้ำ (ตำแหน่งมุมซ้ายบน) ดาวภูเขา (ตำแหน่งมุมขวาบน)

ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นในการคำนวนหา จุดพลังหลัก จุดพลังรอง จุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน ซึ่งสำหรับบ้านของนักธุรกิจจะนิยมจุดข้อมูล ดังนี้

จุดพลังหลัก 1 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่พลังความเจริญรุ่งเรื่องเคลื่อนเข้าหา เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในบ้าน
จุดพลังรอง 2 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งส่งเสริม มีการรับพลังที่ดี ทำให้สามารถใช้งานตามความเหมาะสม
จุดรับทรัพย์ 3 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่บ่งบอดถึงพลังชี่เคลื่อนไหว ส่งเสริมโชคการเงิน (ในบ้านบางหลังอาจมีเพียง 1 ตำแหน่ง หรือ เคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีก็ได้)
จุดสนับสนุน 5 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่มีพลังดินเกิดการสนับสนุน ส่งเสริมโชคการงาน ความก้าวหน้า (ในบ้านบางหลังอาจมีเพียง 1-2 ตำแหน่ง)

เมื่อได้ตำแหน่งครบก็จะแก้ไขจุดปัญหาก่อน แล้วเลือกจัดฮวงจุ้ยกระตุ้นพลังความมั่งคั่งของบ้าน มักจะเป็นจัดพลังหลักในห้องทำงาน หรือ ห้องนอน โดยจะใช้เทคนิคเฉพาะ

สำหรับคนทำธุรกิจ การเลือกจัดวางเรือสำเภาเรียกทรัพย์ในตำแหน่งที่ดีที่สุด คือ ดาวแม่น้ำ หมายเลข 1 ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำ ในมุมบ้านที่เป็นจุดรับทรัพย์ ถือเป็นวิธีการกระตุ้นโชคอย่างยอดเยี่ยม โดยให้เลือกคู่ปฏิกิริยา 1 - 1, 1 - 6, 1 - 8, 1 - 9 และ หันหัวเรือสำเภา เข้าหาโต๊ะทำงาน หรือ หันไปทิศที่เก็บเงิน ตู้เซฟ เพื่อกระตุ้นการรับทรัพย์ด้วยธาตุน้ำ

ข้อระวัง
- ตำแหน่งที่ตั้งเรือสำเภาให้ตรวจสอบข้อมูลจริง เมื่อมีน้ำมีลมจึงมีพลังส่งเสริม
- รูปทรงเรือจะต้องเป็นเรือสำเภาจีนจะต้องสร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย
- มีการจัดตำแหน่งคน หรือ สิ่งของรับและกักเก็บพลังโชคธาตุร่ำรวย


3.  จัดวางคนอย่างเหมาะสม ให้ได้รับโชคครบทุกด้าน

เมื่อจัดฮวงจุ้ยในตำแหน่งหลักเสร็จ ให้จัดวางจุดสำคัญในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องกินข้าว ในจุดพลังรอง จุดรับทรัพย์ จุดสนับสนุน โดยเน้นความสมดุลให้ทุกคนในบ้านได้รับโชค