ฮวงจุ้ยเลขกัวหมิง

เลขกัวหมิง เป็นส่วนหนึ่งของสายวิชาฮวงจุ้ยแปดทิศ ศึกษาเรื่องปฏิกิริยาคู่ไตรลักษณ์ โดยนำเพียงข้อมูลปีเกิดของคน มาคำนวนหาเลขกัวหมิง หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รหัสประจำตัว เพื่อดูความสัมพันธ์กับของทิศพลัง ปฏิกิริยา เน้นเรื่องหยิน-หยาง คู่ตรงข้าม

วิธีการคำนวนหาเลขกัวหมิง รหัสของเจ้าบ้าน

หญิง
ขั้นที่1 นำตัวเลขปี พ.ศ. เกิด รวมกัน +1*
ขั้นที่2 บวกผลรวมจากขั้นที่ 1 ให้ได้เลขตัวเดียว

ชาย
ขั้นที่1 นำตัวเลขปี พ.ศ. เกิด รวมกัน +1*
ขั้นที่2 บวกผลรวมจากขั้นที่ 1 ให้ได้เลขตัวเดียว
ขั้นที่3 นำเลขไปลบ 15

หมายเหตุ การ+1 เป็นการนับปีเกิดแบบจีน ที่นับอายุจากวันตรุษจีน

ตารางระบุ ทิศมั่งคั่ง อุปถัมภ์ โชคลาภ ที่คำนวนจากรหัสประจำตัว

ข้อควรระวังในการใช้เลขกัวหมิง

1. การจัดทิศตามหลักเลขกัวหมิงอาจขัดแย้งกับการวางฮวงจุ้ยตามหลักการชัยภูมิ เพราะไม่ได้นำรายละเอียดพื้นที่ข้อมูลจริงมาใช้จัดฮวงจุ้ย
2. การคำนวนเลขกัวหมิง ไม่ได้นำการเคลื่อนตัวของพลังตามวันเดือนปีจริงมาคำนวน ฉะนั้นในบางปี บางช่วงเวลา เมื่อมีการพิฆาตธาตุ การชงปี  จะมีผลการชงเต็มกำลังเสมือนหนึ่งมิได้จัดฮวงจุ้ย ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่จังหวะชีวิตเข้าช่วง 10 ปีชง
3. สำหรับคนที่ ธาตุประจำตัวอ่อน (ดิถีอ่อน) เมื่อจัดตามหลักฮวงจุ้ยแปดทิศจะมีโอกาสที่จัดฮวงจุ้ยพิฆาตธาตุส่งเสริม ธาตุร่ำรวย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวที่แก้ไขได้ยาก
4. บ้านแต่ละหลังมักจะมีผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีเลขกัวหมิงแตกต่างกัน การจัดฮวงจุ้ยทุกครั้ง นอกจากการพิจารณาตามหลักชัยภูมิแล้ว ควรคำนึงถึงเลขกัวหมิงของสมาชิกทุกคนในบ้าน เพื่อให้ทุกท่านได้รับพลังส่งเสริม
5. หากประสงค์ใช้ฮวงจุ้ยเพื่อก่อเกิดการส่งเสริม ควรเลือกฤกษ์ยามมงคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจัดฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์และเร่งการเห็นผลให้ชัดเจน

ตัวอย่าง การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

1. การจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่บ้าน ที่คอนโด จะเริ่มต้นด้วยการเลือกจัดวางโต๊ะ ให้หันไปทางทิศเซิงชี่* ทิศแห่งความมั่งคั่ง ส่งเสริมโชคการเงิน การลงทุน ในห้องหรือพื้นที่ตามผังฮวงจุ้ยบ้าน
2. การนั่ง และ จัดวางโต๊ะทำงานนั้น จะต้องวางตำแหน่ง มังกรเขียว เสือขาว นกแดง เต่าดำให้เกิดโชค เกิดการสนับสนุน การรักษาทรัพย์
3. เลือกลักษณะโต๊ะมีความเป็นมงคลส่งเสริมที่สอดคล้องกับธาตุประจำตัว และ เมื่อทำปฏิกิริยากับทิศจะก่อเกิดธาตุเติมเต็ม ในกรณีที่ไม่เกิดความส่งเสริม จะต้องหลีกเลี่ยงลักษณะพิฆาต 
4. เลือกและจัดวาง ตู้ เก้าอี้ สิ่งของให้มีเบญจธาตุส่งเสริมและให้ก่อเกิดโชค โดยเน้นให้ก่อเกิดโชคในช่วงพลังงานหลักปี หรือ หลัก 5 ปี ก่อนเสมอ
5. หากมีวัตถุมงคลจะต้องจัดในตำแหน่งที่เป็นศิริมงคล มีการสนับสนุนส่งเสริมตัวเรา และ ต้องจัดให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้อง*