ขั้นตอนการออกแบบฮวงจุ้ยโลโก้ 

โลโก้คือตัวแทนของบริษัท เราสามารถรู้สถานะปัจจุบันและอนาคตจากการอ่านฮวงจุ้ยโลโก้ รวมไปถึงการทำงาน การบริหาร รวมไปถึงโชคโอกาส โชคการเงิน

การออกแบบฮวงจุ้ยโลโก้ที่ดีจะต้องแก้ไขปัญหาเดิมของธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องชัยภูมิ ความจำเป็นต่างๆและเป็นการแก้ไขที่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างชัดเจน

ในทางการตลาดจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Rebrand หมายถึง การที่แบรนด์ปรับภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่ ให้เป็นภาพลักษณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย หรือ มีการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดเป็นการ ต่อยอดอย่างธุรกิจ

เกณฑ์การพิจารณาเลือกออกแบบโลโก้

1. ธาตุส่งเสริมธุรกิจ ธาตุส่งเสริมเจ้าของธุรกิจ

ในการอ่านข้อมูลในโลโก้ เราเริ่มวิเคราะห์จากการเคลื่อนตัวของพลังและกำลังที่เกิดขึ้น สำหรับธุรกิจหากไม่มีธาตุส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นธาตุกำลัง ธาตุร่ำรวย สามารถระบุได้ว่า มีปัญหาในการสร้างรายได้

สำหรับธุรกิจที่โครงสร้างไม่ซับซ้อน 
ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว สามารถนำการวิเคราะห์ในพื้นฐานระบบเบญจธาตุไประบุโชคจากโลโก้ได้ชัดเจน โดยที่ไม่ต้องคำนวนการเคลื่อนพลัง การส่งเสริม ฯลฯ

ตรงกันข้ามกับธุรกิจที่ดำเนินกิจการมีนานแล้ว โลโก้จะมีพลังปัญหาสะสม การแก้ไขจะมีความซับซ้อนละเอียดขึ้น จึงนิยมใช้เทคนิคฮวงจุ้ยขั้นสูงในการออกแบบ


2. เกิดการสะสมพลัง สร้างความจดจำ

ตามหลักฮวงจุ้ยการตรวจบ้านเริ่มต้นที่ เสาสี่ต้นที่มั่นคงและหลังคาที่แน่นหนา ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์สำหรับโลโก้ยุคใหม่ เราจะพบว่า โลโก้ที่มีพลังจะต้องทำหน้าที่ของโลโก้ได้ดี คือ ต้องสร้างความจดจำและสามารถสื่อสารได้อย่างโดดเด่น

หากธุรกิจมีโลโก้ที่ไม่มีพลัง สิ่งที่เกิดขึ้น คือ

- การดำเนินกิจการไม่คืบหน้า ทำงานไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว 
- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ายาก ขาดโอกาสในการเติบโต 
- การบริหารงานติดขัด มีปัญหาให้แก้ไข ขาดพนักงานที่ไว้วางใจได้


จุดสังเกตสำคัญจะเป็นการเรียกชื่อ ธุรกิจไม่ถูกต้อง จำไม่ได้ มีการลืมนัด ลืมการติดต่องาน ซึ่งมักจะพบคู่กับสำนักงานที่มีปัญหาฮวงจุ้ยชัยภูมิ ลักษณะอัปมงคลที่ประตู 

เกณฑ์เบื้องต้นในการ
แก้ไข ดังนี้

  • เลือกแก้ไขเชิงสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ยเช่น เครื่องหมาย+, ดอกไม้ จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าจดจำ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อเดิม
  • เลือกแก้ไขด้วยสีหรือคู่สี ให้ผลรวมของโลโก้จะต้องก่อเกิดธาตุร่ำรวย ตามหลักเบญจธาตุ
  • เลือกปรับตัวอักษร ลายเส้น ให้ภาพรวมของโลโก้จะต้องก่อเกิดการะสะสมพลัง มีลักษณะเสริมโชคตามลักษณะธุรกิจ