การออกแบบฮวงจุ้ยของโลโก้ธุรกิจมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจดวงจีนแปดช่อง เจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน เพื่อระบุธาตุธุรกิจและธาตุร่ำรวยของธุรกิจ
2. ออกแบบกำหนด สีหรือคู่สี ตัวอักษร ลายเส้น โดยภาพรวมของโลโก้จะต้องก่อเกิดธาตุร่ำรวย ตามหลักเบญจธาตุ เลือก
คู่ไตรลักษณ์อี้จิงส่งเสริม
3. เลือกสัญลักษณ์*ที่มีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ย(เช่น เครื่องหมาย+,ดอกไม้) และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าจดจำ
4. ออกแบบโลโก้ ให้มีพลังที่สอดคล้องกับธรรมชาติธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เน้นความเร็วห้ามมีโลโก้ที่มีพลังมั่นคงเพราะทำให้การดำเนินการต่างๆล่าช้า ฯลฯ

5. ตรวจปฎิกิริยาของธาตุโดยรวม แล้วเพิ่มลายละเอียดโลโก้ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มโชคโอกาสให้ธุรกิจ หรือ เน้นการแก้ไขสร้างโชคในระยะยาว 

1. เริ่มต้นด้วยการตรวจดวงจีนแปดช่อง เจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน เพื่อระบุธาตุธุรกิจและธาตุร่ำรวยของเจ้าของธุรกิจ

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเลิฟสกินแคร์ จำกัด
I LOVE SKIN CARE
ประเภทธุรกิจ เครื่องสำอางค์ และ อาหารเสริม

​แบ่งเป็น

ธาตุธุรกิจหลัก ธาตุไฟ + ธาตุไม้

ธาตุที่ส่งเสริมธาตุไม้ คือ ธาตุน้ำ

ธาตุที่ลดทอนธาตุไม้ คือ ธาตุไฟ

ธาตุที่ทำลายธาตุไม้ คือ ธาตุทอง/โลหะ

หุ้นที่ 1

ชาย เกิด 31มกราคม 32 เวลา 18.38

ธาตุประจำตัว โลหะ(หยิน)

ธาตุที่เติมสมดุล ธาตุน้ำ

ธาตุร่ำรวย ธาตุไม้

สีที่ส่งเสริม สีดำ และ สีฟ้า

หุ้นที่ 2

หญิง เกิด 12 พฤษภาคม 36 เวลา 13.42

ธาตุประจำตัว น้ำ(หยิน)

ธาตุที่เติมสมดุล ธาตุไม้

ธาตุร่ำรวย ธาตุไฟ

สีที่ส่งเสริม สีเขียว

2. เลือกสัญลักษณ์ที่มีลักษณะส่งเสริมตามหลักฮวงจุ้ย

2.1 เลือกลักษณะมงคล ข้อพื้นฐาน 

2.2 เลือกผลรวมธาตุส่งเสริม สร้างโชค

2.3 เลือกอี้จิง

3. ออกแบบโลโก้ให้มีพลังที่สอดคล้องกับธรรมชาติธุรกิจ

✔ เลือกสีที่เหมาะสม ส่งเสริม Brand

✔เลือกอักษรลักษณะมงคลส่งเสริม

✔ เลือกสัญลักษณ์มงคลส่งเสริมตามเบญจธาตุ

4. ตรวจรายละเอียดโลโก้ เลือกการเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง สร้างโชคโอกาสให้ธุรกิจ

ราคาออกแบบโลโก้

ตรวจฮวงจุ้ยโลโก้ 1500.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ออกแบบโลโก้ธุรกิจ เริ่มต้น 4900.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ออกแบบแบรนดิ้ง เริ่มต้น 75000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
หมายเหตุ การออกแบบโลโก้ทุกครั้งจะมีการตรวจดวงจีนแปดช่อง เพื่อหาลักษณะส่งเสริมเฉพาะ และจะมีตัวเลือกโลโก้ 2-3 รูปแบบ

ตอบคำถามขั้นตอนการทำงาน

Q: ระยะเวลาทำงานในการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยใช้เวลานานเท่าไหร่

A: การออกแบบโลโก้แต่ละครั้งมีความยากง่าย ความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ระยะเวลาการทำงานจะเป็นไปตามโจษย์
โดยปกติในระบบกำหนดระยะเวลาทำงาน 72ชั่วโมงสำหรับงานออกแบบโลโก้ และ 14 วันสำหรับงานออกแบบแบรนดิ้ง*

Q: การออกแบบโลโก้ และ การออกแบบแบรนดิ้ง แตกต่างอย่างไร

A: การออกแบบโลโก้จะเน้นเฉพาะเรื่องของการใช้สัญลักษณ์สร้างการจัดจำ แต่การออกแบบแบรนดิ้งจะเน้นการสร้างตัวตนการจดจำ มีรายละเอียดเกณฑ์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นจะมีความสำคัญกับ กลุ่มStartup , กลุ่มLuxury และ กลุ่ม Coperate ที่จะมีการใช้เงินลงทุนทำการตลาด

Q: การออกแบบโลโก้ของทีม fengshuimee มีจุดเด่นตรงไหน

A: การเลือกออกแบบโลโก้ โดยใช้หลักฮวงจุ้ยสากลที่มีการประยุกต์ใช้มายาวนาน เป็นการใช้สัญลักษณ์มงคล สีธาตุ นักษัตร อี้จิง ในการตอบโจษย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจ สามารถใช้ศาสตร์พยากรณ์ตรวจสอบได้

หมายเหตุ การทำงานแต่ละครั้งจะเริ่มต้นจากการตรวจดวงจีนเสมอ ดังนั้น การนำเสนอโลโก้จะนำเสนอในรูป PDF และ เมื่อมีการตรวจรับงานจึงจะส่งมอบไฟล์ AI*

จองคิว ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ยธุรกิจ เริ่มต้น 4900.-

ติดต่อ Line@fengshuimee
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено