การออกแบบโลโก้เสริมโชค

โลโก้ เป็นตัวแทนของบริษัท บ่งบอกลักษณะพลัง สถานะ ปัจจุบัน และ อนาคต ดังนั้น การจัดวาง สี สัญลักษณ์ ตัวอักษร ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงมีความหมาย ก่อเกิดผลตามหลักฮวงจุ้ย

การออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยสร้างพลังส่งเสริมธุรกิจ สนับสนุนการบริหาร เพราะโลโก้เป็นจุดพลังที่มีข้อมูลสมบูรณ์และเกิดพลังจากการใช้งานที่ต่อเนื่อง ในยุคดิจิตอลที่มีหลายคนทำธุรกิจออนไลน์ มีเวปไซต์เป็นหน้าร้าน โลโก้คือประตูสำคัญที่เปิดรับลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเราจัดฮวงจุ้ยโลโก้ก็จะมีผลอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการรับพลังชี่สนับสนุนจากชัยภูมิ

จุดเด่นของการเสริมฮวงจุ้ยโลโก้ คือ เมื่อทำแล้วจะเกิดการเสริมโชคอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการสร้างการชง สร้างศรพิฆาติ

ขั้นตอนการตรวจโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย

1. ตรวจลักษณะพลังงานที่ปรากฏจากข้อมูลจริง สัญลักษณ์ สี ตามหลักเบญจธาตุ ระบุสถานะหยินหยาง กฎธรรมชาติ ติดตามพลังชี่
2. ตรวจสอบความสัมพันธ์ธุรกิจ ดวงเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน เพื่อระบุ ธาตุส่งเสริม ธาตุสนับสนุน พร้อมข้อมูลดวงจีน เน้นสมดุลส่งเสริม
3. ระบุปัญหา โอกาส จุดเด่น จุดอ่อนที่อยู่ในโลโก้ จากข้อมูลทิศการเคลื่อนไหว และ สะสมพลังชี่ เน้นวิเคราะห์ โชคโอกาส โชคสนับสนุน และ การสะสมทรัพย์ 

พื้นฐานในการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยมี 3 ข้อ ดังนี้

1. สี คือ ธาตุในสถานที่เข้าใจง่าย และ มีพลัง สร้างความจดจำ เมื่อมีการใช้งานโลโก้ สีก็จะกระตุ้นให้เกิดพลังตามกำลังการใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปใช้ทำป้ายหน้าร้าน ใช้ตกแต่งร้าน ใช้ทำเวปไซต์ ออนไลน์ รวมไปถึงเมื่อใช้ประกอบเอกสาร นามบัตร ตราประทับ ล้วนแล้วแต่เกิดพลังที่สะสม

สี สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ ออกมาเป็น 5 สี 5 ธาตุ ดังนี้

2. ฟอนต์ คือ ตัวอักษรที่นำมาสะกดเรียงกับเป็นชื่อ ตัวหนังสือแต่ละตัวจะมีลักษณะของธาตุ และ กลุ่มฟอนต์ก็จะมีการทำปฏิกิริยากัน และ ทำปฏิกิริยากับสี ซึ่งผลจากการทำปฏิกิริยามีทั้ง การหมดไป การลดทอน และ การส่งเสริม

ฟอนต์ สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ เป็น 5 ลักษณะเด่น ดังนี้

3. สัญลักษณ์ คือ ตราเล็กที่บอกเล่าเรื่องราว ที่ต้องการจะให้คนจดจำ ความพิเศษ ลักษณะของตราสัญลักษณ์เมื่อทำปฏิกิริยากับ สี และ ฟอนต์ ควรที่เกิดพลังบวก พลังส่งเสริมธุรกิจ โดยที่ไม่ละเลยความสมบูรณ์ สวยงามตามหลักการใช้งาน

สัญลักษณ์ สามารถแบ่งตามหลักเบญจธาตุ เป็น 5 รูปเลขาคณิต ดังนี้

ราคาออกแบบโลโก้

ตรวจฮวงจุ้ยโลโก้ 1500.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ออกแบบโลโก้ธุรกิจ เริ่มต้น 4900.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ออกแบบแบรนดิ้ง เริ่มต้น 75000.-
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
หมายเหตุ การออกแบบโลโก้ทุกครั้งจะมีการตรวจดวงจีนแปดช่อง เพื่อหาลักษณะส่งเสริมเฉพาะ และจะมีตัวเลือกโลโก้ 2-3 รูปแบบ

ตอบคำถามขั้นตอนการทำงาน

Q: ระยะเวลาทำงานในการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยใช้เวลานานเท่าไหร่

A: การออกแบบโลโก้แต่ละครั้งมีความยากง่าย ความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ระยะเวลาการทำงานจะเป็นไปตามโจษย์
โดยปกติในระบบกำหนดระยะเวลาทำงาน 72ชั่วโมงสำหรับงานออกแบบโลโก้ และ 14 วันสำหรับงานออกแบบแบรนดิ้ง*

Q: การออกแบบโลโก้ และ การออกแบบแบรนดิ้ง แตกต่างอย่างไร

A: การออกแบบโลโก้จะเน้นเฉพาะเรื่องของการใช้สัญลักษณ์สร้างการจัดจำ แต่การออกแบบแบรนดิ้งจะเน้นการสร้างตัวตนการจดจำ มีรายละเอียดเกณฑ์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นจะมีความสำคัญกับ กลุ่มStartup , กลุ่มLuxury และ กลุ่ม Coperate ที่จะมีการใช้เงินลงทุนทำการตลาด

Q: การออกแบบโลโก้ของทีม fengshuimee มีจุดเด่นตรงไหน

A: การเลือกออกแบบโลโก้ โดยใช้หลักฮวงจุ้ยสากลที่มีการประยุกต์ใช้มายาวนาน เป็นการใช้สัญลักษณ์มงคล สีธาตุ นักษัตร อี้จิง ในการตอบโจษย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจ สามารถใช้ศาสตร์พยากรณ์ตรวจสอบได้

หมายเหตุ การทำงานแต่ละครั้งจะเริ่มต้นจากการตรวจดวงจีนเสมอ ดังนั้น การนำเสนอโลโก้จะนำเสนอในรูป PDF และ เมื่อมีการตรวจรับงานจึงจะส่งมอบไฟล์ AI*

จองคิว ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ยธุรกิจ เริ่มต้น 4900.-

ติดต่อ Line@fengshuimee
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено