ตอบคำถาม วิธีจัดฮวงจุ้ยสวน ตอนที่ 1

คัมภีร์โสฬสปุรำ เป็น ตำราที่รัชกาลที่ 5 พระราชทาน ทำเพื่อเป็นสิริมงคล ให้อยู่แล้วร่ำรวยดี มีเกิน มีใช้ มีเหลือ ตำราท่านพูดถึงการวางตำแหน่งบ้าน กับ ประตูรั้ว โดยจะจัดแบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมออกเป็นด้านละ 4 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนในตารางจะมีชื่อตำแหน่ง ใช้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวถ้าเป็นตำแหน่งมงคล และสีชมพูถ้าเป็นไม่มงคล จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นมงคลอยู่แล้ว

Q1 : ถ้าที่ดินไม่เป็นสี่เหลี่ยมจะแก้ไขอย่างไร

ตามคัมภีร์โสฬสปุรำ วิธีแก้ไขของคนโบราณเขาจะปลูกต้นไม้ล้อมรั้วเฉพาะบริเวณบ้านให้เป็นสี่เหลี่ยม หรือ ถ้ามีสตางค์ก็จะสร้างกำแพงสี่เหลี่ยมโดยไม่สนใจที่ดินที่เหลือ

หากท่านประสงค์จะปลูกต้นไม้มงคล ต้นไม้ประจำวันเกิด รวมไปถึงการวางผังตำรานี้ในการวางออกแบบฮวงจุ้ยบ้านแบบไทยก็ควรที่จะอ้างอิงตำราเล่มนี้ที่คาดว่ามีกำเนิดมาจากวาร์ส ประเทศอินเดีย

Q2: ตามความเชื่อโบราณ นิยมปลูกต้นไม้เสริมดวงตามทิศมงคล ตามตำราพรหมชาติ มีอะไรบ้าง

ทิศบูรพา ท่านให้ปลูกไม้ไผ่และต้นกุ่มต้นมะพร้าว ไข้ร้ายมิพบพาน อยู่เป็นสุขแล
ทิศอาคเนย์ ให้ปลูกตนสารภีและต้นยอ กันจัญไร
ทิศทักษิณ ท่านให้ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ
ทิศหรดี ให้ปลูกพิกุล ขนุน ราชพฤกษ์ และสะเดา กันโทษ
ทิศปัจจิม ปลูกต้นมะขามและมะยม กันถ้อยความและผีพลาย
ทิศพายัพ ปลูกต้นมะกรูด
ทิศอุดร ปลูกตนพุทรา และหัวว่าน กันอาคมและมนต์คุณ
ทิศอีสาน ปลูกตนทุเรียน และขุดบ่อ
คงไว้

Q3 : ต้นไม้ประดับมงคลปลูกในบ้านของไทยเรา อะไรบ้าง

ต้นวาสนา เป็นไม้มงคลยืนต้นที่มีความเชื่อว่า เป็นไม้เสี่ยงทาย เมื่อออกดอกงอกงามจะช่วยให้คนในบ้านมีอำนาจวาสนา ได้รับโชคลาภ อาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน การปลูกต้นวาสนาควรให้ฝ่ายหญิงปลูกในวันอังคาร และ ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยเพิ่มพลังของต้นไม้ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว

ต้นกวนอิม เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า จะช่วยนำความสงบสุข พลังที่ดีมา ความเฉลียวฉลาดมาสู่คนในบ้าน ให้ปลูกในวันอังคาร และ ปลูกทางทิศตะวันออก

ต้นพุดหรือพุดซ้อน เป็นไม้มงคลที่มีความหมายดี พุด หมายถึง ความแข็งแรง สมบูรณ์ และสื่อถึงความบริสุทธิ์ เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความเจริญ มั่นคง ร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนในบ้าน ควรให้ผู้ชายปลูกในวันเสาร์ และปลูกในทิศตะวันตก

ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า เสริมจิตใจสูงค่า แจ่มใส เบิกบาน ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ตามความเชื่อควรปลูกต้นแก้วในวันพุธ และ ปลูกไว้ทางทิศตะวันออก

โกสน เป็นไม้มงคลที่มีความหมายดี พ้องเสียงกับคำว่า กุศล ที่มีความหมายถึงการสร้างบุญ คุณงามความดี เป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เชื่อว่า ต้นโกสนจะทำให้มีบุญบารมี สามารถช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ควรปลูกในวันอังคาร และ ปลูกในทิศตะวันออก