ฮวงจุ้ยธุรกิจ

การจัดฮวงจุ้ยธุรกิจ แตกต่างจากฮวงจุ้ยบ้าน เพราะฮวงจุ้ยธุรกิจจะมีเป้าหมายเป็นการดึงพลังชี่ที่รุ่งเรือง (旺气, Prosperous Qi) ให้ได้มากกว่าคู่แข่ง

ในทางกลับกันธุรกิจที่ประสบปัญหาและขาดโชคโอกาส เมื่อตรวจฮวงจุ้ยก็จะพบการสะสมของพลังชี่ที่เสื่อมถอย(退气, Retreating Qi) และ ลักษณะอัปมงคลที่ทับซ้อน เช่น หลังคารั่ว ประตูร้านตรงเสาไฟฟ้า วางตู้สินค้าผิดตำแหน่งขา ผังร้านไม่ส่งเสริมการขายสินค้า ฯลฯ ซึ่งจากข้อมูลที่เห็นสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องไถ่ถาม เป็นจุดเด่นของผู้มีความชำนาญฮวงจุ้ย คือ การตรวจและพิสูจน์ตามข้อมูลจริง


แนวทางแก้ไขฮวงจุ้ยที่พึ่งปฏิบัติ จะเริ่มต้นที่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งอดีตปัจจุบันและ อนาคตของธุรกิจ คือ เจ้าของธุรกิจ เราจะตรวจดวงจีนแปดช่องก่อนเสมอ เพื่อให้เห็นภาพรวมและวิเคราะห์วิธีแก้ไขที่ได้ผลสมบูรณ์ มีการเลือกให้ ถูกที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะ

ถูกที่ คือการอยู่ในสถานที่มีโชค (ดิน)
ถูกเวลา คือการอยู่ในช่วงเวลาที่มีโชค (ฟ้า)
ถูกจังหวะ คือการอยู่ในช่วงที่ตัวเรามีโชค (คน)

วิธีการจัดฮวงจุ้ยธุรกิจ/ร้านค้า เบื้องต้น ดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการตรวจธาตุธุรกิจ เพื่อระบุธาตุส่งเสริม ดังนี้
1.1. ธุรกิจธาตุน้ำ เช่น ร้านสะดวกซื้อ บริษัทเทรดดิ้ง ส่งเสริมด้วยการเติมธาตุโลหะ*
1.2. ธุรกิจธาตุโลหะ เช่น ธนาคาร บริษัทบัญชี ธุรกิจแลกเงิน อู่ซ่อมรถยนต์ ส่งเสริมด้วยการเติมธาตุดิน*
1.3. ธุรกิจธาตุดิน เช่น ร้านขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน นายหน้า ส่งเสริมด้วยการเติมธาตุไฟ*
1.4. ธุรกิจธาตุไฟ เช่น ร้านตัดผม บริษัทโฆษณา ส่งเสริมด้วยการเติมธาตุไม้*
1.5. ธุรกิจธาตุไม้ เช่น ร้านขายยา บริษัทสิ่งพิมพ์ ส่งเสริมด้วยการเติมธาตุน้ำ*

2. สำรวจจุดสำคัญและจุดระวังตามลักษณะอาคารและชัยภูมิ ตรวจสอบคุณภาพพลังชี่ ดังนี้
2.1. ตรวจสอบองศาประตู โต๊ะทำงาน และ จุดรับทรัพย์ โดยคำนวนจากดวงจีนเจ้าของธุรกิจและอายุของอาคารเพื่อหาลักษณะที่เป็นมงคลและอัปมงคล
2.2. ตรวจสอบโชคโอกาส ป้ายหน้าร้าน ตำแหน่งวางสินค้าและเก็บสต๊อก เพื่อเตรียมส่งเสริมตามหลักมังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ นกแดง
2.3. ตรวจสอบโลโก้ ป้ายในร้าน นามบัตร เพื่อตรวจสอบลักษณะมงคลและอัปมงคล รวมไปถึงจุดที่สามารถจัดฮวงจุ้ยให้เกิดการส่งเสริม
2.4. ตรวจสอบห้องทำงาน ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ด้วยหลักเบญจธาตุ ฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน
2.5. ตรวจสอบการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังคาและช่องหน้าต่าง เพื่อดูการเคลื่อนไหวและคุณภาพของพลังชี่

3. สำรวจจุดระวังตามข้อมูลประจำตัวบุคคล ดวงจีน รหัสประจำตัว ดังนี้
3.1. ตรวจสอบทิศประจำตัว ทิศนักษัตรปี ทิศนักษัตรเด่น ทิศประจำตำแหน่ง ทิศศัตรู ของเจ้าของบริษัท
3.2. ตรวจสอบทิศประจำตัว ทิศนักษัตรปี ทิศนักษัตรเด่น ทิศศัตรู ของหุ้นส่วน/ผู้บริหาร
3.3. คำนวนการแก้ฮวงจุ้ยโดยคำนึงข้อมูลประจำตัวบุคคลและดวงจีนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. นำข้อมูลมาสรุป และ ปรึกษาแนวทางการแก้ไขฮวงจุ้ย พร้อมเสริมฮวงจุ้ยให้ธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการคำนึงข้อจำกัดต่างๆ เน้นให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องระวัง กฎธรรมชาติ และ การพิฆาต


5. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฮวงจุ้ยอาคารได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเลือกการเสริมฮวงจุ้ยดิจิตอล ฮวงจุ้ยโลโก้ เพื่อให้เกิดโชคส่งเสริมที่เข้าถึงพลังความเจริญรุ่งเรืองของยุคที่9

ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า
ลักษณะปัญหาฮวงจุ้ยที่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า มักจะพบ คือ

 • คุณภาพพลังชี่ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ 9 ตามหลักวิชาดาวเหิร (กระทบ 20ปี)
 • การวางผังร้านส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ทำให้ยอดขายลดลง
 • จัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขาดความมั่นคง เนื่องจากโลโก้ร้านสร้างศรพิฆาต
วิธีแก้ไขฮวงจุ้ย
 • วางอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ยกระตุ้นดาวหมายเลข 9 พร้อมเสริมธาตุไฟ
 • ปรับผังร้านให้เกิดการเคลื่อนพลังตามหลักมังกรเขียว เสือขาว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขาย
 • ปรับการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดการสนับสนุน พร้อมเปลี่ยนป้ายโลโก้
หมายเหตุ การอยู่ในอาคารชัยภูมิ และ คู่แข่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับพลังงานฮวงจุ้ยYour text...
Buy
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า
ลักษณะปัญหาฮวงจุ้ยที่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า มักจะพบ คือ

 • คุณภาพพลังชี่ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ 9 ตามหลักวิชาดาวเหิร (กระทบ 20ปี)
 • การวางผังร้านส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ทำให้ยอดขายลดลง
 • จัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขาดความมั่นคง เนื่องจากโลโก้ร้านสร้างศรพิฆาต
วิธีแก้ไขฮวงจุ้ย
 • วางอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ยกระตุ้นดาวหมายเลข 9 พร้อมเสริมธาตุไฟ
 • ปรับผังร้านให้เกิดการเคลื่อนพลังตามหลักมังกรเขียว เสือขาว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขาย
 • ปรับการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดการสนับสนุน พร้อมเปลี่ยนป้ายโลโก้
หมายเหตุ การอยู่ในอาคารชัยภูมิ และ คู่แข่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับพลังงานฮวงจุ้ยYour text...
Buy
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Buy
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

ร้านค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า
ลักษณะปัญหาฮวงจุ้ยที่ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า มักจะพบ คือ

 • คุณภาพพลังชี่ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ 9 ตามหลักวิชาดาวเหิร (กระทบ 20ปี)
 • การวางผังร้านส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ทำให้ยอดขายลดลง
 • จัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขาดความมั่นคง เนื่องจากโลโก้ร้านสร้างศรพิฆาต
วิธีแก้ไขฮวงจุ้ย
 • วางอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ยกระตุ้นดาวหมายเลข 9 พร้อมเสริมธาตุไฟ
 • ปรับผังร้านให้เกิดการเคลื่อนพลังตามหลักมังกรเขียว เสือขาว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขาย
 • ปรับการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดการสนับสนุน พร้อมเปลี่ยนป้ายโลโก้
หมายเหตุ การอยู่ในอาคารชัยภูมิ และ คู่แข่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับพลังงานฮวงจุ้ยYour text...
Buy
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Buy
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

เลือกการจัดฮวงจุ้ยกับ FENGSHUIMEE

 • เรามีความชำนาญเข้าใจการจัดฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน เลือกฮวงจุ้ยชัยภูมิ เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันภัย และ ส่งเสริมโชคโอกาสความสำเร็จ โดยใช้ฤกษ์มงคลวันดี เพื่อให้ ผลลัพธ์ดี และ เห็นผลรวดเร็ว
 • เราวิเคราะห์ดวงจีนสมาชิกในบ้านทุกคน* และ ปรึกษาเจ้าของบ้าน ให้คำแนะนำเชิงรุก เน้นการจัดฮวงจุ้ยโดยใช้ของเดิมในบ้าน เน้นดีและสวยงาม ไม่เน้นการทุบแก้ไขฮวงจุ้ยหากไม่จำเป็น
 • เราลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริง* และ ออกรายงานฮวงจุ้ยพร้อมใบงาน อธิบายขั้นตอนแบบละเอียดเข้าใจง่าย (หากมีข้อสงสัยตอนแก้ไข สามารถยกหูโทรศัพท์โทรหาได้เสมอ)
 • เรามีความมืออาชีพ มีการติดตามผลและดูแลตลอดระยะ 1 เดือน, 3 เดือน, 1ปี
 • ใส่ใจสมาชิก แนะนำการฮวงจุ้ยประจำปี* วิธีการสร้างโชค วิธีการแก้ไขปีชง
 • รับตรวจฮวงจุ้ยอย่างเหมาะสมเพียง 2 คิว/เดือน (จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

เลือกการจัดฮวงจุ้ยกับ FENGSHUIMEE


เรามีความชำนาญเข้าใจการจัดฮวงจุ้ยเข็มทิศจีน เลือกฮวงจุ้ยชัยภูมิ เพื่อแก้ปัญหา ป้องกันภัย และ ส่งเสริมโชคโอกาสความสำเร็จ โดยใช้ฤกษ์มงคลวันดี เพื่อให้ ผลลัพธ์ดี และ เห็นผลรวดเร็ว
เราวิเคราะห์ดวงจีนสมาชิกในบ้านทุกคน* และ ปรึกษาเจ้าของบ้าน ให้คำแนะนำเชิงรุก เน้นการจัดฮวงจุ้ยโดยใช้ของเดิมในบ้าน เน้นดีและสวยงาม ไม่เน้นการทุบแก้ไขฮวงจุ้ยหากไม่จำเป็น
เราลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริง* และ ออกรายงานฮวงจุ้ยพร้อมใบงาน อธิบายขั้นตอนแบบละเอียดเข้าใจง่าย (หากมีข้อสงสัยตอนแก้ไข สามารถยกหูโทรศัพท์โทรหาได้เสมอ)
เรามีความมืออาชีพ มีการติดตามผลและดูแลตลอดระยะ 1 เดือน, 3 เดือน, 1ปี
ใส่ใจสมาชิก แนะนำการฮวงจุ้ยประจำปี* วิธีการสร้างโชค วิธีการแก้ไขปีชง
รับตรวจฮวงจุ้ยอย่างเหมาะสมเพียง 2 คิว/เดือน (จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

จัดฮวงจุ้ยราคา

ฮวงจุ้ยร้านค้า เริ่มต้น 22,000.- (พื้นที่ไม่เกิน 220ตรม.)
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ฮวงจุ้ยสำนักงาน โฮมออฟฟิส เริ่มต้น 35,000.- (พื้นที่ไม่เกิน 400ตรม.)
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
ฮวงจุ้ยโรงงาน โรงแรม เริ่มต้น 90,000.- (พื้นที่ไม่เกิน 3ไร่)
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено
Поле не заполнено

หมายเหตุ

- ในการจัดฮวงจุ้ยทุกรายการจะมีการตรวจดวงจีนจากเวลาวันเดือนปีเกิดแบบละเอียด ผู้บริหารหลักแต่ละท่าน*จะรับคู่มือดวงเฉพาะบุคคลมูลค่า 4900.-
- ราคาดังกล่าว รวมค่าอุปกรณ์แก้ไขฮวงจุ้ย พิธีกรรมแก้ฮวงจุ้ย และ ค่าเดินทางไปสถานที่ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล
- ราคาดังกล่าวม่รวมค่าอุปกรณ์เสริมฮวงจุ้ย เสริมดวงเฉพาะบุคคล โดยราคาจะเริ่มต้นที่ 1500.-/รายการ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมพิธีกรรมแบบพราหมณ์ในการรื้อถอนศาลพระภูมิ ศาลตายาย ฯลฯ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมทีมแม่บ้านจัดระเบียบ หรือ ที่ปรึกษาวิศวกรโยธา