ตอบคำฮวงจุ้ยอินทีเรีย

การจัดฮวงจุ้ย สร้างโชคโอกาส ความสำเร็จ

Q1 : การดูเข็มทิศให้ถูกต้อง เป็นอย่างไร?

เหตุผลที่มีการจัดฮวงจุ้ยผิด ผู้ต้องสงสัยอันดับแรก คือ การใช้ทิศเข็มผิด วิธีดูเข็มทิศที่ถูกต้อง เริ่มจากการหา องศาของบ้านที่เราต้องการจะดูด้วยเข็มทิศจีน หากไม่มีเข็มทิศจีน หรือ ดูไม่เป็น เราสามารถประยุกต์เลือกใช้เข็มทิศปกติ โดย ให้ตรวจทิศองศาจากจุดสามจุด แล้วนำมาหาองศารวม เพื่อลดปัญหาการดูผิดพลาด คือ

จุดที่1 หน้าประตูบ้าน ตรงกลางประตู

จุดที่2 ใจกลางบ้าน

จุดที่3 ประตูหลังบ้าน (ในกรณีที่ไม่มีประตู ให้ใช้ตำแหน่งหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดหลังบ้าน)

หากเป็นการใช้เข็มทิศในมือถือด้วยตัวเอง เพื่อส่งตรวจฮวงจุ้ย แนะนำให้เพิ่มการวัดเป็น 5 จุด 

Q2 : วิธีการดูเข็มทิศจีน ดูอย่างไร?

การตรวจฮวงจุ้ยด้วยเข็มทิศจีน เป็นการตรวจพลังตามการเคลื่อนตัวธรรมชาติ โดยหลักวิชาที่ใช้ในเข็มทิศจีนมีได้หลากหลาย เช่น อ่านอี้จิง 8 ไตรลักษณ์ แบบก่อนฟ้า และ หลังฟ้า* พร้อม 64 ฉักลักษณ์ อ่านนักษัตรส่งเสริม นักษัตรพิฆาต และ รหัสเลขดาวเหิร 

หมายเหตุ เข็มทิศจีนสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ เป็น 3 ประเภท คือ เข็มทิศจีนสำนักซานเหอ เข็มทิศจีนสำนักซานหยวน และ เข็มทิศจีนแบบผสม* ทำให้เข็มทิศจีนมีลักษณะหลากหลาย

Q3 : ตรวจทิศหน้าบ้านคอนโด ดูอย่างไร

การตรวจฮวงจุ้ยที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เริ่มต้นจากการตรวจรายละเอียด แผนผัง แบบอาคาร/โครงการ โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบมี
  -  แผนผังแบบของโครงการ พร้อมรูปถ่ายที่ดิน
  -  ทิศองศาของตำแหน่งประตูทางเข้า เช่น ประตูทางเข้าอยู่ทิศตะวันออก 85องศา
  -  ตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์สิน แชร์โลเคชั่น เพื่อจะได้มีผังดาวเทียมเพื่อเปรียบเทียบ
  -  วัน เดือน ปี และ เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ของเจ้าของ
 
นอกจากรายละเอียดนั้น ที่สำคัญทีสุด คือ ให้เจ้าของบ้านระบุวัตถุประสงค์ การใช้งานพื้นที่ เพื่อเป็นบ้าน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงงาน แต่ละประเภทจะมีจุดเน้นในการจัดฮวงจุ้ยแตกต่างกัน ตามการใช้งาน การจัดฮวงจุ้ยบ้านจะต้องจัดให้ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยทุกคน ร้านค้าเน้นการรับทรัพย์ สะสมทรัพย์ และ สำนักงานเน้นพลังสนับสนุน พลังกำลัง

Q4 : ตรวจทิศหน้าบ้านคอนโด ดูอย่างไร

โครงการคอนโด เป็นกลุ่มตึกอาคารสูง มีทางเข้าออกหลายทาง ทำให้มีประตูหน้ามากถึง 5 ประตู คือ

  -  ประตูหน้าทางเข้าโครงการจากถนนใหญ่
  -  ประตูทางเข้าโครงการคอนโด
  -  ประตูทางเข้าจากด้านหน้าอาคารคอนโด*
  -  ประตูทางเข้าจากที่จอดรถ*
  -  ประตูทางเข้าห้องคอนโด*

จากการที่มีประตูมาก การจัดฮวงจุ้ยคอนโดจึงมักจะมีความผิดพลาดได้ง่าย เพราะ มีการใช้ประตูผิด ทำให้ทิศหัน ทิศตั้ง ไม่ถูกต้องส่งผลให้จัดฮวงจุ้ยออกมาแล้วไม่ถูกต้อง ที่สำคัญเมื่อได้ตำแหน่งประตูต้องกางผังห้องกับผังโครงการเสมอ

Q5 : เมื่อไหร่ควรตรวจฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย 

ในยุคปัจจุบัน การจัดฮวงจุ้ยมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงมาใช้ข้อมูลคนเป็นจุดอ้างอิง ดังนั้น การปรับฮวงจุ้ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามจังหวะชีวิตของคน ในปีที่ชงก็ควรจัดฮวงจุ้ย เพื่อลดแรงปะทะ ในปีที่เกิดพลังส่งเสริมก็ควรจัดฮวงจุ้ย เพื่อรับพลังอย่างเต็มที่